Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1744
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 41 2 72 2 59
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 80 2 86 2 84
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 67 2 72 2 70
4 Bygg, irsk tønner 1 2 28 2 46 2 39
5 Bygg, norsk tønner 1 2 67 3 4 2 86
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 28 2 46 2 39
7 Byggmel, norsk sekker 1 74 74
8 Flesk våger 1 2 84 2 65 2 73
9 Flyndre våger 1 1 22 1 30 1 27
10 Sild, garnsild tønner 1 2 52 2 86 2 72
11 Hamp, rigsk våger 1 3 36 3 77 3 60
12 Hamp, ugredd våger 1 3 2 3 22 3 14
13 Strye, hamp våger 1 1 75 2 12 1 94
14 Havre, dansk tønner 1 1 72 1 70 1 71
15 Havre, holstensk tønner 1 2 3 2 14 2 9
16 Havre, norsk tønner 1 2 3 2 2 1
17 Havremel tønner 1 56 56
18 Humle, brunsviger skålpund 1 25 25 25
19 Humle, hollandsk skålpund 1 11 11 11
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 48 4 26 3 91
21 Klippfisk våger 1 91 1 3 1
22 Lange våger 1 91 1 3 1
23 Strye, lin våger 1 2 31 2 39 2 36
24 Malt, dansk tønner 1 2 55 2 52 2 53
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 29 2 26 2 27
26 Mel, skotsk sekker 1 2 29 2 40 2 35
27 Rug, dansk tønner 1 3 7 3 7
28 Rug, dantzig tønner 1 3 47 4 2 3 77
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 34 3 72 3 56
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 7 3 45 3 29
31 Rundfisk våger 1 65 73 70
32 Råskjær våger 1 78 90 85
33 Salt, fransk tønner 1 2 48 3 4 2 78
34 Salt, norsk tønner 1 1 5 1 28 1 18
35 Salt, spansk tønner 1 3 48 4 3 76
36 Sei, stor, knippet våger 1 52 60 57
37 Lin, sekkelin våger 1 5 7 5 9 5 8
38 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
39 Smør skålpund 1 9 9 9
40 Kjøtt, småfe våger 1 1 75 1 56 1 64
41 Sei, småsei våger 1 52 52
42 Sei, småsei, knippet våger 1 60 60
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 30 1 37
44 Tobakk, matter skålpund 1 17 17 17
45 Lin, trebånds våger 1 3 2 2 92 2 94

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.