Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1747
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 6 2 60 2 38
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 20 2 72 2 50
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 20 2 72 2 50
4 Bygg, irsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
5 Bygg, norsk tønner 1 2 20 2 72 2 50
6 Bygg, skotsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
7 Byggmel, norsk våger 1 71 82 77
8 Flesk våger 1 2 82 2 92 2 88
9 Flyndre våger 1 1 20 1 30 1 26
10 Sild, garnsild tønner 1 3 50 3 50
11 Hamp, rigsk våger 1 3 38 3 48 3 44
12 Hamp, strye våger 1 1 72 1 82 1 78
13 Hamp, ugredd våger 1 3 13 3 22 3 18
14 Havre, dansk tønner 1 1 39 1 70 1 57
15 Havre, holstensk tønner 1 1 66 2 1 84
16 Havre, norsk tønner 1 1 39 1 82 1 64
17 Havremel, norsk våger 1 54 64 60
18 Humle, brunsviger skålpund 1 53 44 48
19 Humle, hollandsk skålpund 1 17 18 18
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 37 4 3 72
21 Klippfisk våger 1 1 3 1 30 1 19
22 Lange våger 1 89 1 8 1 2
23 Strye, lin våger 1 2 16 2 26 2 22
24 Malt, dansk tønner 1 2 50 2 92 2 75
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 9 2 14 2 12
26 Mel, skotsk sekker 1 2 50 2 79 2 67
27 Rug, dansk tønner 1 3 51 3 86 3 72
28 Rug, dantzig tønner 1 4 7 4 56 4 36
29 Rug, køningsberger tønner 1 3 90 3 90
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 28 4 28
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 76 4 2 3 89
32 Rundfisk våger 1 80 90 86
33 Råskjær våger 1 80 90 86
34 Salt, fransk tønner 1 2 26 2 86 2 61
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 28 1 15
36 Salt, spansk tønner 1 2 79 3 44 3 19
37 Sei, stor, knippet våger 1 41 50 46
38 Lin, sekkelin våger 1 4 22 4 6 4 13
39 Skruftobakk skålpund 1 17 18 18
40 Smør våger 1 3 39 4 58 4 10
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 60 1 70 1 66
42 Sei, småsei, knippet våger 1 41 50 46
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 32 1 42 1 38
44 Tobakk, matter skålpund 1 17 18 18
45 Lin, trebånds våger 1 3 26 3 22 3 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.