Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1746
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 2 46 2 27
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 32 2 60 2 48
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 6 2 46 2 29
4 Bygg, irsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
5 Bygg, norsk tønner 1 1 89 2 46 2 24
6 Bygg, skotsk tønner 1 1 62 2 20 1 94
7 Byggmel, norsk våger 1 58 82 72
8 Flesk våger 1 2 82 2 79 2 80
9 Flyndre våger 1 1 1 30 1 18
10 Sild, garnsild tønner 1 3 50 3 16 3 30
11 Hamp, rigsk våger 1 3 92 3 75 3 82
12 Hamp, strye våger 1 2 16 1 56 1 79
13 Hamp, ugredd våger 1 3 38 3 35 3 36
14 Havre, dansk tønner 1 1 40 1 70 1 58
15 Havre, holstensk tønner 1 1 52 1 70 1 63
16 Havre, norsk tønner 1 1 30 1 70 1 53
17 Havremel, norsk våger 1 49 59 55
18 Humle, brunsviger skålpund 1 25 28 27
19 Humle, hollandsk skålpund 1 13 18 16
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 10 4 3 60
21 Klippfisk våger 1 1 2 1 12 1 8
22 Lange våger 1 89 1 12 1 4
23 Strye, lin våger 1 2 56 2 40 2 47
24 Malt, dansk tønner 1 2 23 2 53 2 41
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 9 2 26 2 19
26 Mel, skotsk sekker 1 2 50 2 66 2 59
27 Rug, dansk tønner 1 2 80 3 72 3 36
28 Rug, dantzig tønner 1 3 37 4 29 3 89
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 24 4 2 3 67
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 11 4 2 3 62
31 Rundfisk våger 1 63 90 79
32 Råskjær våger 1 62 3 14 2 11
33 Salt, fransk tønner 1 2 26 2 86 2 61
34 Salt, norsk tønner 1 75 1 24 1 5
35 Salt, spansk tønner 1 2 80 3 44 3 19
36 Sei, stor, knippet våger 1 37 49 44
37 Lin, sekkelin våger 1 5 4 5 16 5 11
38 Skruftobakk skålpund 1 17 18 18
39 Smør våger 1 3 92 4 6 4 2
40 Kjøtt, småfe våger 1 1 60 1 69 1 65
41 Sei, småsei, knippet våger 1 37 50 45
42 Kjøtt, storfe våger 1 1 32 1 43 1 38
43 Tobakk, matter skålpund 1 17 18 18
44 Lin, trebånds våger 1 3 65 3 48 3 55

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.