Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1749
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for 1. januar til 31. mai 1749 mangler Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 30
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 56
3 Bygg, holstensk tønner 1 3 30
4 Bygg, irsk tønner 1 3 31
5 Bygg, norsk tønner 1 3 31
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 86
7 Byggmel, norsk våger 1 91
8 Flesk våger 1 2 65
9 Flyndre våger 1 1 30
10 Sild, garnsild tønner 1 2 86
11 Hamp, rigsk våger 1 3 48
12 Hamp, ugredd våger 1 3 23
13 Strye, hamp våger 1 1 57
14 Havre, holstensk tønner 1 2 27
15 Havre, norsk tønner 1 2 27
16 Havremel, norsk våger 1 73
17 Humle, brunsviger skålpund 1 26
18 Humle, hollandsk skålpund 1 17
19 Erter, hvite, danske tønner 1 4 52
20 Klippfisk våger 1 1 29
21 Lange våger 1 1 30
22 Strye, lin våger 1 2
23 Malt, dansk tønner 1 3 62
24 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 36
25 Mel, irsk sekker 1 3 10
26 Rug, dantzig tønner 1 4 28
27 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 2
28 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 2
29 Rundfisk våger 1 1 4
30 Råskjær våger 1 1 4
31 Salt, fransk tønner 1 2 87
32 Salt, norsk tønner 1 1 28
33 Salt, spansk tønner 1 3 70
34 Sei, stor, knippet våger 1 52
35 Lin, sekkelin våger 1 3 75
36 Skruftobakk skålpund 1 19
37 Smør våger 1 3 75
38 Kjøtt, småfe våger 1 1 83
39 Sei, småsei, knippet våger 1 52
40 Kjøtt, storfe våger 1 1 56
41 Tobakk, matter skålpund 1 19
42 Lin, trebånds våger 1 2 92

Priser er gitt i daler og skilling.