Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1748
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 6 2 46 2 29
2 Bygg, holstensk tønner 1 2 33 2 73 2 56
3 Bygg, irsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
4 Bygg, norsk tønner 1 2 20 2 46 2 35
5 Bygg, skotsk tønner 1 1 76 2 20 2 3
6 Byggmel, norsk våger 1 67 81 75
7 Flesk våger 1 2 55 2 92 2 77
8 Flyndre våger 1 1 20 1 30 1 26
9 Sild, garnsild tønner 1 3 10 4 3 60
10 Hamp, rigsk våger 1 3 38 3 48 3 44
11 Hamp, ugredd våger 1 3 13 3 22 3 18
12 Strye, hamp våger 1 1 72 1 56 1 63
13 Havre, dansk tønner 1 1 30 1 56 1 45
14 Havre, holstensk tønner 1 2 22 1 70 1 90
15 Havre, norsk tønner 1 1 40 1 70 1 58
16 Havremel, norsk våger 1 45 64 56
17 Humle, brunsviger skålpund 1 35 26 30
18 Humle, hollandsk skålpund 1 17 18 18
19 Erter, hvite, danske tønner 1 3 36 4 26 3 86
20 Klippfisk våger 1 1 19 1 30 1 25
21 Lange våger 1 89 1 3 95
22 Strye, lin våger 1 2 16 2 13 2 14
23 Malt, dansk tønner 1 2 32 2 80 2 60
24 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 23 2 66 2 48
25 Mel, irsk sekker 1 2 66 2 66
26 Mel, skotsk sekker 1 2 36 2 36
27 Rug, dansk tønner 1 3 24 4 3 3 68
28 Rug, dantzig tønner 1 4 8 4 55 4 35
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 76 4 42 4 16
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 63 4 29 4 3
31 Rundfisk våger 1 90 1 3 95
32 Råskjær våger 1 90 1 3 95
33 Salt, fransk tønner 1 2 26 2 87 2 62
34 Salt, norsk tønner 1 84 1 28 1 11
35 Salt, spansk tønner 1 2 80 3 43 3 18
36 Sei, stor, knippet våger 1 45 55 51
37 Lin, sekkelin våger 1 3 92 3 49 3 67
38 Skruftobakk skålpund 1 18 19 19
39 Smør våger 1 3 92 4 6 4 2
40 Kjøtt, småfe våger 1 1 60 1 70 1 66
41 Sei, småsei, knippet våger 1 45 55 51
42 Kjøtt, storfe våger 1 1 32 1 42 1 38
43 Tobakk, matter skålpund 1 18 19 19
44 Lin, trebånds våger 1 2 82 2 79 2 80

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.