Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1737
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 1 89 2 47 2 25
2 Bygg, irsk tønner 1 1 76 2 33 2 11
3 Bygg, norsk tønner 1 2 7 2 60 2 38
4 Byggmel, irsk våger 1 70 70
5 Byggmel, norsk våger 1 61 79 72
6 Flesk våger 1 2 2 2 24 2 15
7 Flyndre våger 1 1 19 1 28 1 24
8 Sild, garnsild tønner 1 2 27 2 60 2 46
9 Hamp, strye våger 1 1 58 1 67 1 63
10 Hamp, ugredd våger 1 2 41 2 50 2 46
11 Havre, dansk tønner 1 1 12 1 12
12 Havre, norsk tønner 1 1 12 1 70 1 46
13 Havremel, norsk våger 1 44 62 55
14 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
15 Humle, hollandsk skålpund 1 12 12 12
16 Erter, hvite, danske tønner 1 2 80 3 70 3 34
17 Klippfisk våger 1 1 1 1 1
18 Lange våger 1 79 88 84
19 Strye, lin våger 1 1 80 1 94 1 88
20 Malt, dansk tønner 1 1 93 2 53 2 30
21 Malt, irsk tønner 1 1 93 2 27 2 15
22 Mel, irsk sekker 1 2 23 2 53 2 41
23 Lin, muschove eller sekkelin våger 1 3 37 3 46 3 42
24 Hamp, rigsk, ren våger 1 3 37 3 34 3 35
25 Rug, dantzig tønner 1 3 51 3 51
26 Rug, Flensburg eller Pommern tønner 1 3 10 4 16 3 70
27 Rug, dansk tønner 1 2 94 3 72 3 41
28 Rugmel våger 1 79 1 14 1 1
29 Rundfisk våger 1 79 88 84
30 Råskjær våger 1 70 88 81
31 Salt, fransk tønner 1 2 27 2 87 2 62
32 Salt, norsk tønner 1 1 4 1 45 1 28
33 Salt, spansk tønner 1 3 10 3 44 3 30
34 Sei, stor våger 1 44 53 49
35 Skruftobakk skålpund 1 16 18 17
36 Smør skålpund 1 8 11 10
37 Kjøtt, småfe våger 1 1 19 1 54 1 40
38 Sei, småsei, knippet våger 1 40 53 48
39 Kjøtt, storfe våger 1 1 1 1 28 1 17
40 Tobakk matter 1 16 16
41 Tobakk, matter skålpund 1 18 18
42 Lin, trebånds våger 1 2 55 2 64 2 60

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.