Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1739
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 20 2 46 2 35
2 Bygg, irsk tønner 1 1 89 2 20 2 9
3 Bygg, norsk tønner 1 2 33 2 60 2 49
4 Byggmel, norsk våger 1 69 79 75
5 Flesk våger 1 2 28 2 40 2 35
6 Flyndre våger 1 1 20 1 30 1 26
7 Sild, garnsild tønner 1 2 79 3 70 3 34
8 Hamp, strye våger 1 1 72 1 69 1 70
9 Hamp, ugredd våger 1 2 29 2 26 2 27
10 Havre, norsk tønner 1 1 26 1 56 1 44
11 Havremel, norsk våger 1 47 60 55
12 Humle, brunsviger skålpund 1 33 27 29
13 Humle, hollandsk skålpund 1 13 12 12
14 Erter, hvite, danske tønner 1 3 10 3 10 3 10
15 Klippfisk våger 1 89 1 8 1 2
16 Lange våger 1 80 1 3 91
17 Strye, lin våger 1 1 72 1 82 1 78
18 Malt, dansk tønner 1 2 23 2 26 2 25
19 Malt, irsk tønner 1 1 92 2 14 2 7
20 Mel, irsk sekker 1 2 26 2 26
21 Lin, muschove eller sekkelin våger 1 3 39 3 22 3 29
22 Hamp, rigsk, ren våger 1 2 56 2 65 2 61
23 Rug, dansk tønner 1 2 67 3 6 2 88
24 Rug, Flensburg eller Pommern tønner 1 2 94 3 20 3 11
25 Rug, rigsk tønner 1 3 20 3 20
26 Rundfisk våger 1 72 81 77
27 Råskjær våger 1 72 81 77
28 Salt, fransk tønner 1 2 26 2 87 2 62
29 Salt, norsk tønner 1 1 1 1 36 1 22
30 Salt, spansk tønner 1 2 53 3 16 2 88
31 Sei, stor, knippet våger 1 49 60 55
32 Skruftobakk skålpund 1 17 16 16
33 Smør skålpund 1 9 7 8
34 Kjøtt, småfe våger 1 1 32 1 47 1 41
35 Sei, småsei, knippet våger 1 44 55 50
36 Kjøtt, storfe våger 1 1 4 1 20 1 13
37 Tobakk, matter skålpund 1 17 16 16
38 Lin, trebånds våger 1 2 56 2 40 2 47

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.