Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1738
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 33 2 74 2 57
2 Bygg, irsk tønner 1 2 7 2 46 2 30
3 Bygg, norsk tønner 1 2 33 2 74 2 57
4 Byggmel, norsk våger 1 75 78 77
5 Flesk våger 1 2 29 2 12 2 19
6 Flyndre våger 1 1 19 1 30 1 25
7 Sild, garnsild tønner 1 3 10 3 44 3 30
8 Hamp, rigsk våger 1 2 64 2 64
9 Hamp, strye våger 1 1 72 1 82 1 78
10 Hamp, ugredd våger 1 2 29 2 34 2 32
11 Havre, norsk tønner 1 1 40 1 70 1 58
12 Havremel våger 1 58 58
13 Havremel, norsk våger 1 53 53
14 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
15 Humle, hollandsk skålpund 1 12 12 12
16 Erter, hvite, danske tønner 1 3 10 3 70 3 45
17 Klippfisk våger 1 1 1 88 92
18 Lange våger 1 70 80 76
19 Strye, lin våger 1 1 72 1 82 1 78
20 Malt, dansk tønner 1 2 50 2 54 2 52
21 Malt, irsk tønner 1 2 23 2 23
22 Mel, irsk sekker 1 2 36 2 36
23 Lin, muschove eller sekkelin våger 1 3 25 3 25
24 Hamp, rigsk, ren våger 1 2 55 2 55
25 Rug, dansk tønner 1 3 24 3 32 3 29
26 Rug, Flensburg eller Pommern tønner 1 3 51 3 60 3 56
27 Rugmel våger 1 1 5 1 5
28 Rundfisk våger 1 51 72 63
29 Råskjær våger 1 75 86 81
30 Salt, fransk tønner 1 2 27 2 88 2 63
31 Salt, norsk tønner 1 1 5 1 36 1 23
32 Salt, spansk tønner 1 2 80 3 44 3 19
33 Sei, stor våger 1 48 58 54
34 Lin, sekkelin våger 1 3 48 3 48
35 Skruftobakk skålpund 1 18 18 18
36 Smør skålpund 1 10 9 9
37 Kjøtt, småfe våger 1 1 45 1 40 1 42
38 Sei, småsei våger 1 54 54
39 Sei, småsei, knippet våger 1 44 44
40 Kjøtt, storfe våger 1 1 19 1 16 1 17
41 Tobakk, matter skålpund 1 18 18 18
42 Lin, trebånds våger 1 2 55 2 64 2 60

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.