Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1741
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 56 3 76 3 68
2 Bygg, irsk tønner 1 2 85 3 56 3 28
3 Bygg, norsk tønner 1 3 68 3 94 3 83
4 Byggmel, norsk våger 1 80 1 29 1 10
5 Flesk våger 1 2 82 3 22 3 7
6 Flyndre våger 1 1 20 1 29 1 25
7 Sild, garnsild tønner 1 3 36 4 52 4 6
8 Hamp, rigsk våger 1 3 22 3 22
9 Hamp, strye våger 1 1 46 1 56 1 52
10 Hamp, ugredd våger 1 2 42 2 66 2 56
11 Havre, holstensk tønner 1 2 52 2 52
12 Havre, norsk tønner 1 2 10 2 52 2 35
13 Havremel, norsk våger 1 72 1 12 93
14 Humle, brunsviger skålpund 1 25 25 25
15 Humle, hollandsk skålpund 1 13 11 12
16 Erter, hvite, danske tønner 1 6 42 6 42
17 Klippfisk våger 1 80 1 4 92
18 Lange våger 1 90 1 4 1
19 Strye, lin våger 1 1 72 1 82 1 78
20 Malt, dansk tønner 1 3 6 3 54 3 34
21 Malt, irsk tønner 1 2 76 2 76
22 Lin, muschove eller sekkelin våger 1 3 38 3 38
23 Hamp, rigsk, ren våger 1 2 68 2 68
24 Rug, dansk tønner 1 4 78 4 78
25 Rug, Flensburg eller Pommern tønner 1 5 38 5 38
26 Rug, rigsk tønner 1 4 86 5 63 5 33
27 Rundfisk våger 1 54 64 60
28 Råskjær våger 1 76 90 84
29 Salt, fransk tønner 1 2 66 3 43 3 13
30 Salt, norsk tønner 1 1 2 1 26 1 16
31 Salt, spansk tønner 1 3 10 3 82 3 52
32 Sei, stor, knippet våger 1 49 59 55
33 Lin, sekkelin våger 1 3 74 3 74
34 Skruftobakk skålpund 1 19 21 20
35 Smør skålpund 1 12 11 11
36 Kjøtt, småfe våger 1 1 46 1 56 1 52
37 Sei, småsei, knippet våger 1 50 59 55
38 Kjøtt, storfe våger 1 1 20 1 30 1 26
39 Tobakk, matter skålpund 1 19 21 20
40 Lin, trebånds våger 1 2 68 2 78 2 74

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.