Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1740
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 20 2 86 2 59
2 Bygg, irsk tønner 1 2 8 2 46 2 30
3 Bygg, norsk tønner 1 2 32 3 3 2 71
4 Byggmel, norsk våger 1 72 86 80
5 Flesk våger 1 2 42 2 58 2 51
6 Flyndre våger 1 1 20 1 30 1 26
7 Sild, garnsild tønner 1 2 79 3 70 3 34
8 Hamp, strye våger 1 1 34 1 42 1 39
9 Hamp, ugredd våger 1 2 29 2 40 2 35
10 Havre, norsk tønner 1 1 34 2 1 70
11 Havremel, norsk våger 1 50 72 63
12 Humle, brunsviger skålpund 1 25 25 25
13 Humle, hollandsk skålpund 1 11 9 10
14 Erter, hvite, danske tønner 1 3 10 4 3 60
15 Klippfisk våger 1 89 1 3 95
16 Lange våger 1 76 90 84
17 Strye, lin våger 1 1 48 1 58 1 54
18 Malt, dansk tønner 1 2 9 2 66 2 42
19 Malt, irsk tønner 1 1 92 2 40 2 22
20 Mel, irsk sekker 1 2 22 2 58 2 43
21 Lin, muschove eller sekkelin våger 1 2 82 3 22 3 7
22 Hamp, rigsk, ren våger 1 2 56 2 66 2 62
23 Rug, dansk tønner 1 2 67 3 32 3 7
24 Rug, Flensburg eller Pommern tønner 1 2 94 3 46 3 26
25 Rug, rigsk tønner 1 3 24 4 2 3 67
26 Rundfisk våger 1 56 64 61
27 Råskjær våger 1 72 86 80
28 Salt, fransk tønner 1 2 39 3 16 2 82
29 Salt, norsk tønner 1 1 3 1 37 1 23
30 Salt, spansk tønner 1 2 80 3 70 3 34
31 Sei, stor, knippet våger 1 50 58 55
32 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
33 Smør skålpund 1 9 11 10
34 Kjøtt, småfe våger 1 1 38 1 52 1 46
35 Sei, småsei, knippet våger 1 46 56 52
36 Kjøtt, storfe våger 1 1 10 1 25 1 19
37 Tobakk, matter skålpund 1 15 15 15
38 Lin, trebånds våger 1 2 54 2 66 2 61

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.