Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1758
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 62 4 12 3 89
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk tønner 1 3 62 3 62
4 Bygg, irsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 3 62 4 12 3 89
6 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 12 4 12
7 Bygg, skotsk tønner 1
8 Byggmel, norsk våger 1 92 1 10 1 4
9 Flesk våger 1 2 84 3 22 3 8
10 Flyndre våger 1 1 22 1 30 1 27
11 Sild, garnsild tønner 1 2 64 3 16 2 92
12 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 22 3 19
13 Hamp, ugredd våger 1 2 18 2 38 2 30
14 Strye, hamp våger 1 1 74 1 82 1 79
15 Havre, dansk tønner 1
16 Havre, holstensk tønner 1
17 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 78 2 47
18 Havremel, norsk våger 1 72 72
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 11 9 10
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 58 6 72 5 83
22 Klippfisk våger 1 1 22 1 30 1 27
23 Lange våger 1 92 1 4 1 1
24 Strye, lin våger 1 2 18 2 26 2 23
25 Malt, dansk tønner 1 3 48 3 88 3 71
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
27 Mel, irsk sekker 1 3 38 3 38
28 Rug, dansk tønner 1 5 5 12 5 7
29 Rug, dantzig tønner 1 5 26 6 74 6 14
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 6 48 5 84
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 5 38 5 22
32 Rundfisk våger 1 72 80 77
33 Råskjær våger 1 86 90 88
34 Salt, fransk tønner 1 2 38 2 86 2 66
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
36 Salt, spansk tønner 1 2 92 3 42 3 23
37 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
38 Lin, sekkelin våger 1 4 50 4 32 4 39
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 92 4 6 4 2
40 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
41 Smør våger 1 4 50 4 4 4 23
42 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 2 1 87
43 Sei, småsei, knippet våger 1 52 54 53
44 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 68 1 60
45 Tobakk, matter skålpund 1 17 17 17
46 Lin, trebånds våger 1 3 3 36 3 21

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.