Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1760
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 66 3 30 3 5
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 92 3 56 3 31
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 92 2 92
4 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 5 30 5 30
5 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 66 3 2 2 85
6 Bygg, norsk tønner 1 2 66 3 30 3 5
7 Byggmel, norsk våger 1 82 1 2 91
8 Flesk våger 1 3 14 3 22 3 19
9 Flyndre våger 1 1 20 1 30 1 26
10 Sild, garnsild tønner 1 2 12 2 86 2 55
11 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 22 3 19
12 Hamp, ugredd våger 1 2 56 2 40 2 47
13 Strye, hamp våger 1 1 60 1 82 1 73
14 Havre, dansk tønner 1 1 72 2 1 86
15 Havre, holstensk tønner 1 1 84 1 84
16 Havre, norsk tønner 1 1 84 2 12 2 2
17 Havremel våger 1 80 80
18 Havremel, irsk sekker 1 3 8 3 8
19 Havremel, norsk våger 1 72 72
20 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
21 Humle, hollandsk skålpund 1 13 11 12
22 Erter, hvite, danske tønner 1 4 4 4 52 4 32
23 Klippfisk våger 1 1 20 1 42 1 33
24 Lange våger 1 1 20 1 30 1 26
25 Strye, lin våger 1 2 30 2 12 2 19
26 Malt, dansk tønner 1 2 54 3 36 3 4
27 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 80 3 10 2 95
28 Mel, irsk eller skotsk sekker 1 2 68 2 68
29 Mel, skotsk sekker 1 2 80 2 80
30 Rug, dansk tønner 1 3 58 3 72 3 66
31 Rug, dantzig tønner 1 4 16 4 28 4 23
32 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 58 4 28 4 1
33 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 58 4 2 3 81
34 Rundfisk våger 1 72 86 80
35 Råskjær våger 1 90 1 2 95
36 Salt, fransk tønner 1 2 55 3 2 2 80
37 Salt, norsk tønner 1 1 1 26 1 15
38 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
39 Sei, stor, knippet våger 1 68 72 70
40 Lin, sekkelin våger 1 5 6 4 58 4 76
41 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 4 6 4 13
42 Skruftobakk skålpund 1 17 17
43 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19 19
44 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17
45 Smør våger 1 4 50 4 58 4 55
46 Kjøtt, småfe våger 1 1 86 1 82 1 84
47 Sei, småsei, knippet våger 1 50 60 56
48 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 56 1 58
49 Tobakk, matter skålpund 1 18 18
50 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17
51 Lin, trebånds våger 1 3 14 3 48 3 34
52 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19 19

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.