Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1761
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 66 3 2 2 85
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 86 3 2 2 93
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 2 86 3 28 3 12
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 66 3 2 2 85
5 Bygg, norsk tønner 1 2 66 3 8 2 88
6 Byggmel, norsk våger 1 82 90 87
7 Flesk våger 1 3 2 2 64 2 78
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 2 12 2 32 2 24
10 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 8 3 10
11 Hamp, ugredd våger 1 2 89 2 38 2 59
12 Strye, hamp våger 1 2 4 1 82 1 89
13 Havre, dansk tønner 1 1 72 2 26 2 5
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 52 2 31
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 26 2 16
16 Havremel, irsk sekker 1 2 40 2 64 2 54
17 Havremel, norsk våger 1 72 80 77
18 Havremel, skotsk sekker 1 2 52 2 52
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 11 13 12
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 30 4 52 4 43
22 Klippfisk våger 1 1 20 1 28 1 25
23 Lange våger 1 1 4 1 2 1 3
24 Strye, lin våger 1 2 32 2 32 2 32
25 Malt, dansk tønner 1 3 12 2 78 2 90
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 8 3 10
27 Mel, skotsk sekker 1 2 26 2 26
28 Rug, dansk tønner 1 3 32 3 44 3 39
29 Rug, dantzig tønner 1 3 65 4 8 3 88
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 46 3 84 3 68
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 46 3 72 3 61
32 Rundfisk våger 1 72 80 77
33 Råskjær våger 1 1 8 1 16 1 13
34 Salt, fransk tønner 1 2 78 2 86 2 83
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
36 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
37 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
38 Lin, sekkelin våger 1 4 50 4 84 4 70
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 94 4 32 4 18
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19 20 20
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 18 18
42 Smør våger 1 4 50 4 30 4 38
43 Kjøtt, småfe våger 1 1 86 1 68 1 75
44 Sei, småsei, knippet våger 1 52 58 56
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 46 1 52
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19 19 19
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 18 18
48 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.