Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1762
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 66 3 2 2 85
2 Bygg, engelsk tønner 1 1 56 3 28 2 56
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 2 92 3 28 3 15
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 40 2 72 2 59
5 Bygg, norsk tønner 1 2 92 3 28 3 15
6 Byggmel, norsk våger 1 82 90 87
7 Flesk våger 1 1 60 2 92 2 39
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 2 90 4 52 3 84
10 Hamp, rigsk våger 1 3 40 3 42 3 41
11 Hamp, ugredd våger 1 2 56 2 64 2 61
12 Strye, hamp våger 1 1 74 1 82 1 79
13 Havre, norsk tønner 1 2 38 2 38
14 Havremel, irsk sekker 1 2 68 3 8 2 89
15 Havremel, norsk våger 1 72 80 77
16 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
17 Humle, hollandsk skålpund 1 11 11 11
18 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 5 62 5 20
19 Klippfisk våger 1 1 20 1 42 1 33
20 Lange våger 1 1 4 1 16 1 11
21 Strye, lin våger 1 2 18 2 12 2 14
22 Malt, dansk tønner 1 2 54 2 78 2 68
23 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 28 2 46 2 39
24 Mel, skotsk sekker 1 2 54 2 78 2 68
25 Rug, dansk tønner 1 3 6 4 2 3 60
26 Rug, dantzig tønner 1 3 72 4 80 4 37
27 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 46 4 54 4 11
28 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 32 4 54 4 5
29 Rundfisk våger 1 78 1 2 90
30 Råskjær våger 1 1 12 1 20 1 17
31 Salt, fransk tønner 1 2 38 2 86 2 66
32 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
33 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
34 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
35 Lin, sekkelin våger 1 4 76 4 58 4 65
36 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 92 4 4 4 1
37 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 20 20
38 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
39 Smør våger 1 4 24 4 58 4 44
40 Kjøtt, småfe våger 1 2 84 1 82 2 27
41 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
42 Kjøtt, storfe våger 1 1 38 1 28 1 32
43 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 20 20
44 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
45 Lin, trebånds våger 1 3 14 3 48 3 34

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.