Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1763
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for 1. januar til 31. mai mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 56
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 82
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 82
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 3 56
6 Byggmel, norsk våger 1 86
7 Flesk våger 1 2 92
8 Flyndre våger 1 1 28
9 Sild, garnsild tønner 1 3 68
10 Hamp, rigsk våger 1 3 22
11 Hamp, ugredd våger 1 2 92
12 Strye, hamp våger 1 1 82
13 Havre, dansk tønner 1
14 Havre, holstensk tønner 1
15 Havre, norsk tønner 1 2 26
16 Havremel, irsk sekker 1 3 62
17 Havremel, norsk våger 1 76
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 13
20 Erter, hvite, danske tønner 1 5 8
21 Klippfisk våger 1 1 56
22 Lange våger 1 1 16
23 Strye, lin våger 1 1 94
24 Malt, dansk tønner 1 3 62
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
26 Mel, skotsk sekker 1 3 36
27 Rug, dansk tønner 1 4 28
28 Rug, dantzig tønner 1 4 80
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 54
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 54
31 Rundfisk våger 1 1 28
32 Råskjær våger 1 1 28
33 Salt, fransk tønner 1 3 2
34 Salt, norsk tønner 1 1 20
35 Salt, spansk tønner 1 3 56
36 Sei, stor, knippet våger 1 72
37 Lin, sekkelin våger 1 4 84
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 32
39 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19
40 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17
41 Smør våger 1 4 32
42 Kjøtt, småfe våger 1 1 56
43 Sei, småsei, knippet våger 1 58
44 Kjøtt, storfe våger 1 1 28
45 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19
46 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17
47 Lin, trebånds våger 1 3 48

Priser er gitt i daler og skilling.