Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1764
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 36 3 56 3 48
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 50 3 82 3 69
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 36 3 56 3 48
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 56 3 56
5 Bygg, norsk tønner 1 3 50 3 50
6 Byggmel, norsk våger 1 82 82
7 Flesk våger 1 3 14 3 22 3 19
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 2 24 2 86 2 60
10 Hamp, rigsk våger 1 3 6 3 22 3 15
11 Hamp, ugredd våger 1 2 56 2 64 2 61
12 Strye, hamp våger 1 1 20 1 82 1 56
13 Havre, dansk tønner 1
14 Havre, holstensk tønner 1 2 78 2 78
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 2
16 Havremel, irsk sekker 1 3 38 3 22 3 29
17 Havremel, norsk våger 1 72 86 80
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 11 11 11
20 Erter, hvite, danske tønner 1 5 14 5 62 5 42
21 Klippfisk våger 1 1 20 1 42 1 33
22 Lange våger 1 1 12 1 28 1 21
23 Strye, lin våger 1 1 74 1 82 1 79
24 Malt, dansk tønner 1 4 48 3 36 3 81
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 36 3 36
26 Malt, rostocker tønner 1 3 62 3 62
27 Mel, skotsk sekker 1 3 12 3 8 3 10
28 Rug, dansk tønner 1 3 84 4 28 4 11
29 Rug, dantzig tønner 1 4 16 4 80 4 53
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 84 4 54 4 27
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 84 4 54 4 27
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 42 1 33
33 Råskjær våger 1 1 20 1 42 1 33
34 Salt, fransk tønner 1 2 64 3 16 2 92
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
36 Salt, spansk tønner 1 3 8 3 68 3 43
37 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
38 Lin, sekkelin våger 1 4 24 4 58 4 44
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 92 4 4 4 1
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 19 19
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 5 6 5 40 5 26
43 Kjøtt, småfe våger 1 1 48 1 82 1 68
44 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 20 1 56 1 41
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 19 19
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
48 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 22 3 29

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.