Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1765
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 50 3 68 3 61
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 50 3 82 3 69
3 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 10 3 66 3 43
4 Bygg, norsk tønner 1 3 50 4 12 3 84
5 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 50 3 82 3 69
6 Byggmel, norsk våger 1 1 16 1 16
7 Flesk våger 1 3 40 3 74 3 60
8 Flyndre våger 1 1 30 1 28 1 29
9 Sild, garnsild tønner 1
10 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 48 3 34
11 Hamp, ugredd våger 1 2 56 2 92 2 77
12 Strye, hamp våger 1 1 74 1 82 1 79
13 Havre, dansk tønner 1 2 28 2 26 2 27
14 Havre, holstensk tønner 1 2 28 2 52 2 42
15 Havre, norsk tønner 1 2 28 2 78 2 57
16 Havremel, irsk sekker 1 3 38 3 88 3 67
17 Havremel, norsk våger 1 82 94 89
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 38 3 88 3 67
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 13 13 13
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 6 72 6 52
22 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 2 38 2 13
23 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 2 12 1 88
24 Klippfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
25 Lange våger 1 1 34 1 56 1 47
26 Lin, trebånds våger 1 3 14 3 48 3 34
27 Strye, lin våger 1 1 86 2 12 2 3
28 Malt, dansk tønner 1 3 12 3 62 3 41
29 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 62 3 41
30 Malt, rostocker tønner 1 3 38 3 88 3 67
31 Rug, dansk tønner 1 4 16 4 22 4 20
32 Rug, dantzig tønner 1 4 42 4 54 4 49
33 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 16 4 42 4 31
34 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 16 4 42 4 31
35 Rundfisk våger 1 1 38 1 56 1 49
36 Råskjær våger 1 1 38 1 56 1 49
37 Salt, fransk tønner 1 2 50 3 2 2 78
38 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
39 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
40 Sei, småsei, knippet våger 1 54 72 65
41 Sei, stor, knippet våger 1 68 1 2 86
42 Lin, sekkelin våger 1 4 24 5 14 4 74
43 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 66 4 32 4 6
44 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19 20 20
45 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
46 Smør våger 1 5 6 5 14 5 11
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19 20 20
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.