Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1750
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 46 2 60 2 54
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 86 3 3 2 94
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 59 2 86 2 75
4 Bygg, irsk tønner 1 2 33 2 73 2 56
5 Bygg, norsk tønner 1 2 59 2 86 2 75
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 33 2 73 2 56
7 Byggmel, norsk våger 1 80 86 84
8 Flesk våger 1 2 69 2 66 2 67
9 Flyndre våger 1 1 20 1 29 1 25
10 Sild, garnsild tønner 1 2 26 2 60 2 46
11 Hamp, rigsk våger 1 3 13 3 22 3 18
12 Hamp, ugredd våger 1 2 56 2 66 2 62
13 Hamp, strye våger 1 1 46 1 56 1 52
14 Havre, holstensk tønner 1 1 66 2 1 84
15 Havre, norsk tønner 1 1 66 2 1 84
16 Havremel, norsk våger 1 54 68 62
17 Humle, brunsviger skålpund 1 27 27 27
18 Humle, hollandsk skålpund 1 13 17 15
19 Erter, hvite, danske tønner 1 3 89 4 3 93
20 Klippfisk våger 1 1 7 1 17 1 13
21 Lange våger 1 1 7 1 12 1 10
22 Strye, lin våger 1 1 73 1 82 1 78
23 Malt, dansk tønner 1 3 32 2 52 2 83
24 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 89 2 53 2 68
25 Mel, irsk sekker 1 2 13 2 13
26 Mel, skotsk sekker 1 2 36 2 36
27 Rug, dansk tønner 1 3 24 3 46 3 37
28 Rug, dantzig tønner 1 3 77 4 2 3 89
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 50 3 85 3 71
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 50 3 72 3 63
31 Rundfisk våger 1 62 73 68
32 Råskjær våger 1 89 1 3 95
33 Salt, fransk tønner 1 2 26 2 87 2 62
34 Salt, norsk tønner 1 84 1 32 1 14
35 Salt, spansk tønner 1 3 9 3 43 3 29
36 Sei, stor, knippet våger 1 45 66 57
37 Lin, sekkelin våger 1 3 65 3 49 3 56
38 Skruftobakk skålpund 1 18 19 19
39 Smør våger 1 3 66 3 75 3 71
40 Kjøtt, småfe våger 1 1 73 1 82 1 78
41 Sei, småsei, knippet våger 1 45 66 57
42 Kjøtt, storfe våger 1 1 46 1 57 1 52
43 Tobakk, matter skålpund 1 18 19 19
44 Lin, trebånds våger 1 2 56 2 92 2 77

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.