Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1751
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 34 2 60 2 49
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 54 2 72 2 65
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 44 2 72 2 60
4 Bygg, irsk tønner 1 2 29 2 60 2 47
5 Bygg, norsk tønner 1 2 44 2 72 2 60
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 28 2 60 2 47
7 Byggmel, norsk våger 1 70 82 77
8 Flesk våger 1 2 56 2 66 2 62
9 Flyndre våger 1 1 19 1 30 1 25
10 Sild, garnsild tønner 1 3 26 2 60 2 86
11 Hamp, rigsk våger 1 3 30 3 48 3 41
12 Hamp, ugredd våger 1 2 62 2 78 2 71
13 Hamp, strye våger 1 1 52 1 56 1 54
14 Havre, dansk tønner 1 1 52 1 52
15 Havre, holstensk tønner 1 1 66 1 66
16 Havre, norsk tønner 1 1 63 2 1 82
17 Havremel, norsk våger 1 54 68 62
18 Humle, brunsviger skålpund 1 25 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 13 14 14
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 35 3 69 3 55
21 Klippfisk våger 1 1 5 1 30 1 20
22 Lange våger 1 89 1 10 1 3
23 Strye, lin våger 1 1 80 2 1 89
24 Malt, dansk tønner 1 2 10 2 26 2 19
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 7 2 14 2 11
26 Mel, irsk sekker 1 2 46 2 52 2 50
27 Rug, dansk tønner 1 2 80 3 20 3 5
28 Rug, dantzig tønner 1 3 24 3 58 3 44
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 10 3 46 3 31
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 2 94 3 32 3 18
31 Rundfisk våger 1 86 90 88
32 Råskjær våger 1 91 1 10 1 4
33 Salt, fransk tønner 1 2 27 2 86 2 62
34 Salt, norsk tønner 1 88 1 32 1 15
35 Salt, spansk tønner 1 2 84 3 44 3 21
36 Sei, stor, knippet våger 1 49 64 58
37 Lin, sekkelin våger 1 3 58 4 6 3 84
38 Skruftobakk skålpund 1 17 18 18
39 Smør våger 1 3 65 3 76 3 71
40 Kjøtt, småfe våger 1 1 70 1 82 1 77
41 Sei, småsei, knippet våger 1 49 64 58
42 Kjøtt, storfe våger 1 1 44 1 56 1 51
43 Tobakk, matter skålpund 1 17 18 18
44 Lin, trebånds våger 1 2 70 2 92 2 83

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.