Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1752
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 32 2 87 2 64
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 46 2 46
3 Bygg, hollstensk eller norsk tønner 1 2 33 2 86 2 64
4 Bygg, irsk tønner 1
5 Bygg, skotsk tønner 1 2 72 2 72
6 Byggmel, norsk våger 1 72 1 82 1 38
7 Flesk våger 1 2 56 2 66 2 62
8 Flyndre våger 1 1 19 1 30 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 3 22 3 83 3 58
10 Hamp, rigsk våger 1 3 39 3 48 3 44
11 Hamp, ugredd våger 1 2 69 2 66 2 67
12 Strye, hamp våger 1 1 46 1 83 1 68
13 Havre, dansk tønner 1
14 Havre, holstensk tønner 1 1 66 2 1 84
15 Havre, norsk tønner 1 1 66 2 1 84
16 Havremel, norsk våger 1 56 64 61
17 Humle, brunsviger skålpund 1 25 26 26
18 Humle, hollandsk skålpund 1 13 17 15
19 Erter, hvite, danske tønner 1 3 36 4 3 71
20 Klippfisk våger 1 1 20 1 30 1 26
21 Lange våger 1 80 1 3 91
22 Strye, lin våger 1 1 86 2 26 2 11
23 Malt, dansk tønner 1 2 10 2 66 2 43
24 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 1 92 2 52 2 29
25 Mel, irsk sekker 1 3 6 3 36 3 24
26 Rug, dansk tønner 1 2 67 3 10 2 90
27 Rug, dantzig tønner 1 2 94 3 72 3 41
28 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 2 94 3 72 3 41
29 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 2 80 3 46 3 20
30 Rundfisk våger 1 63 82 74
31 Råskjær våger 1 80 90 86
32 Salt, fransk tønner 1 2 13 2 86 2 56
33 Salt, norsk tønner 1 2 84 1 28 1 91
34 Salt, spansk tønner 1 2 66 3 44 3 13
35 Sei, stor, knippet våger 1 60 73 68
36 Lin, sekkelin våger 1 3 78 4 6 3 92
37 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
38 Smør våger 1 3 65 4 32 4 6
39 Kjøtt, småfe våger 1 1 72 1 82 1 78
40 Sei, småsei, knippet våger 1 60 73 68
41 Kjøtt, storfe våger 1 1 46 1 56 1 52
42 Tobakk, matter skålpund 1 17 17 17
43 Lin, trebånds våger 1 2 82 2 78 2 80

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.