Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1754
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for 1. januar- 31. mai mangler Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 60
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 72
4 Bygg, irsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 2 72
6 Bygg, skotsk tønner 1
7 Byggmel, norsk våger 1 82
8 Flesk våger 1 2 52
9 Flyndre våger 1 1 28
10 Sild, garnsild tønner 1 3 4
11 Hamp, rigsk våger 1 3 22
12 Hamp, ugredd våger 1 2 64
13 Strye, hamp våger 1 1 82
14 Havre, dansk tønner 1
15 Havre, holstensk tønner 1
16 Havre, norsk tønner 1 1 82
17 Havremel, norsk våger 1 68
18 Humle, brunsviger skålpund 1 36
19 Humle, hollandsk skålpund 1 26
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 12
21 Klippfisk våger 1 1 28
22 Lange våger 1 1 2
23 Strye, lin våger 1 2 12
24 Malt, dansk tønner 1 2 40
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
26 Mel, irsk sekker 1
27 Rug, dansk tønner 1 3 20
28 Rug, dantzig tønner 1 3 72
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 46
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 46
31 Rundfisk våger 1 90
32 Råskjær våger 1 90
33 Salt, fransk tønner 1 2 86
34 Salt, norsk tønner 1 1 8
35 Salt, spansk tønner 1 3 44
36 Sei, stor, knippet våger 1 68
37 Lin, sekkelin våger 1 5 14
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 4
39 Skruftobakk skålpund 1 17
40 Smør våger 1 3 76
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 82
42 Sei, småsei, knippet våger 1 68
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 56
44 Tobakk, matter skålpund 1 11
45 Lin, trebånds våger 1 2 92

Priser er gitt i daler og skilling.