Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1755
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 28 2 60 2 47
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 40 2 72 2 59
4 Bygg, irsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 2 40 2 60 2 52
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 46 2 46
7 Byggmel, norsk våger 1 78 84 82
8 Flesk våger 1 2 44 2 52 2 49
9 Flyndre våger 1 1 22 1 30 1 27
10 Sild, garnsild tønner 1 2 78 3 70 3 34
11 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 8 3 10
12 Hamp, ugredd våger 1 2 58 2 66 2 63
13 Strye, hamp våger 1 1 74 1 82 1 79
14 Havre, dansk tønner 1 1 46 1 46
15 Havre, holstensk tønner 1
16 Havre, norsk tønner 1 1 72 1 82 1 78
17 Havremel, norsk våger 1 60 68 65
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 18 17 17
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 48 4 40 4 4
21 Klippfisk våger 1 1 22 1 30 1 27
22 Lange våger 1 90 1 2 95
23 Strye, lin våger 1 2 4 2 26 2 17
24 Malt, dansk tønner 1 2 16 2 40 2 30
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 40 2 40
26 Mel, irsk sekker 1 2 66 2 66
27 Rug, dansk tønner 1 2 76 3 18 3 2
28 Rug, dantzig tønner 1 3 34 3 72 3 56
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 18 3 58 3 41
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 6 3 46 3 29
31 Rundfisk våger 1 78 86 83
32 Råskjær våger 1 86 1 2 93
33 Salt, fransk tønner 1 2 64 2 86 2 77
34 Salt, norsk tønner 1 1 2 1 26 1 16
35 Salt, spansk tønner 1 2 92 3 42 3 23
36 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
37 Lin, sekkelin våger 1 4 24 4 32 4 29
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 66 3 76 3 72
39 Skruftobakk skålpund 1 18 17 17
40 Smør våger 1 3 94 4 32 4 18
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 1 82 1 79
42 Sei, småsei, knippet våger 1 64 68 66
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 56 1 53
44 Tobakk, matter skålpund 1 18 17 17
45 Lin, trebånds våger 1 2 84 3 8 3

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.