Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1756
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 28 2 80 2 58
2 Bygg, engelsk tønner 1 2 80 2 80
3 Bygg, holstensk tønner 1 2 34 2 80 2 61
4 Bygg, irsk tønner 1 2 72 2 72
5 Bygg, norsk tønner 1 2 34 2 86 2 64
6 Bygg, skotsk tønner 1 2 60 2 60
7 Byggmel, norsk våger 1 78 86 83
8 Flesk våger 1 2 58 2 66 2 63
9 Flyndre våger 1 1 22 1 30 1 27
10 Sild, garnsild tønner 1 2 78 2 86 2 83
11 Hamp, rigsk våger 1 3 2 3 22 3 14
12 Hamp, ugredd våger 1 2 30 2 38 2 35
13 Strye, hamp våger 1 1 72 1 82 1 78
14 Havre, dansk tønner 1
15 Havre, holstensk tønner 1
16 Havre, norsk tønner 1 1 58 1 82 1 72
17 Havremel, norsk våger 1 60 68 65
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 16 17 17
20 Erter, hvite, danske tønner 1 3 60 4 12 3 88
21 Klippfisk våger 1 1 22 1 30 1 27
22 Lange våger 1 1 22 1 2 1 10
23 Strye, lin våger 1 2 18 2 12 2 14
24 Malt, dansk tønner 1 2 16 2 60 2 42
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 16 2 60 2 42
26 Mel, irsk sekker 1 2 42 2 78 2 63
27 Rug, dansk tønner 1 2 76 3 46 3 19
28 Rug, dantzig tønner 1 3 34 3 84 3 63
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 3 20 3 72 3 50
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 6 3 54 3 34
31 Rundfisk våger 1 74 80 78
32 Råskjær våger 1 86 90 88
33 Salt, fransk tønner 1 2 38 2 86 2 66
34 Salt, norsk tønner 1 1 2 1 26 1 16
35 Salt, spansk tønner 1 2 92 3 36 3 19
36 Sei, stor, knippet våger 1 74 80 78
37 Lin, sekkelin våger 1 5 6 4 58 4 76
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 3 76 3 94
39 Skruftobakk skålpund 1 17 17 17
40 Smør våger 1 4 24 4 32 4 29
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 1 91 1 84
42 Sei, småsei, knippet våger 1 64 72 69
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 56 1 53
44 Tobakk, matter skålpund 1 17 17 17
45 Lin, trebånds våger 1 2 84 2 78 2 80

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.