Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1757
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "er ikke at faae" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 10 3 80 3 51
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 4
3 Bygg, holstensk tønner 1 3 10 3 10
4 Bygg, irsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 2 94 3 80 3 46
6 Bygg, skotsk tønner 1
7 Byggmel, norsk våger 1 92 1 12 1 5
8 Flesk våger 1 2 84 2 78 2 80
9 Flyndre våger 1 1 22 1 30 1 27
10 Sild, garnsild tønner 1 2 52 3 70 3 23
11 Hamp, rigsk våger 1 2 84 3 10 3 1
12 Hamp, ugredd våger 1 2 30 2 66 2 51
13 Strye, hamp våger 1 1 34 1 82 1 62
14 Havre, dansk tønner 1
15 Havre, holstensk tønner 1
16 Havre, norsk tønner 1 1 84 2 52 2 26
17 Havremel, norsk våger 1 72 86 80
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 14 13 13
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 4 5 10 4 64
21 Klippfisk våger 1 1 22 1 30 1 27
22 Lange våger 1 92 1 4 1 1
23 Strye, lin våger 1 2 18 2 26 2 23
24 Malt, dansk tønner 1 3 12 3 76 3 50
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
26 Mel, irsk sekker 1 3 12 3 12
27 Rug, dansk tønner 1 3 60 4 94 4 40
28 Rug, dantzig tønner 1 3 86 5 64 4 90
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 16 5 38 4 85
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 86 5 38 4 74
31 Rundfisk våger 1 64 72 69
32 Råskjær våger 1 82 90 87
33 Salt, fransk tønner 1 2 24 2 86 2 60
34 Salt, norsk tønner 1 1 1 20 1 12
35 Salt, spansk tønner 1 2 78 3 44 3 18
36 Sei, stor, knippet våger 1 64 72 69
37 Lin, sekkelin våger 1 4 24 4 58 4 44
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 40 4 6 3 76
39 Skruftobakk skålpund 1 17 20 19
40 Smør våger 1 4 50 4 58 4 55
41 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 1 82 1 79
42 Sei, småsei, knippet våger 1 58 64 62
43 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 56 1 53
44 Tobakk, matter skålpund 1 17 20 19
45 Lin, trebånds våger 1 2 84 3 22 3 8

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.