Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1780
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 30 3 56 3 45
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 36 3 72 3 57
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 50 3 68 3 61
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
5 Bygg, norsk tønner 1 3 36 3 74 3 58
6 Byggmel, norsk våger 1 86 1 16 1 5
7 Flesk våger 1 3 80 3 48 3 61
8 Flyndre våger 1 1 74 1 74
9 Sild, garnsild tønner 1 3 48 3 56 3 53
10 Hamp, rigsk våger 1 3 84 3 88 3 86
11 Hamp, ugredd våger 1 3 66 3 48 3 55
12 Strye, hamp våger 1 1 86 1 82 1 84
13 Havre, dansk tønner 1 2 8 2 38 2 26
14 Havre, holstensk tønner 1 2 28 2 88 2 63
15 Havre, norsk tønner 1 2 22 2 84 2 58
16 Havremel, irsk sekker 1 3 64 3 62 3 63
17 Havremel, norsk våger 1 74 1 2 88
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 22 24
19 Humle, hollandsk skålpund 1 17 11 13
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 4 78 4 69
21 Klippfisk våger 1 1 68 2 6 1 88
22 Lange våger 1 1 74 2 12 1 94
23 Strye, lin våger 1 2 18 2 26 2 23
24 Malt, dansk tønner 1 3 12 3 16 3 14
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 94 3 8 3 4
26 Malt, rostocker tønner 1 3 38 3 36 3 37
27 Mel, skotsk sekker 1 3 64 3 36 3 48
28 Rug, dansk tønner 1 3 84 3 80 3 82
29 Rug, dantzig tønner 1 4 40 4 54 4 48
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 14 4 42 4 30
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 90 4 2 3 95
32 Rundfisk våger 1 1 56 1 88 1 75
33 Råskjær våger 1 1 34 1 68 1 54
34 Salt, engelsk tønner 1 2 90 2 90
35 Salt, fransk tønner 1 2 72 3 32 3 9
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 60 2 58
37 Salt, spansk tønner 1 3 48 3 68 3 60
38 Sei, stor, knippet våger 1 80 92 87
39 Lin, sekkelin våger 1 5 60 5 94 5 80
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 94 5 14 5 7
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 32 33 33
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 4 70 4 44 4 55
44 Kjøtt, småfe våger 1 1 94 2 6 2 3
45 Sei, småsei, knippet våger 1 44 60 53
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 68 1 70
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 4 4 4 4 4 4

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.