Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1779
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppført pris står det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 18 3 36 3 29
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 30 3 64 3 50
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 40 3 56 3 49
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 6 3 28 3 19
5 Bygg, norsk tønner 1 3 28 3 42 3 36
6 Byggmel, norsk våger 1 78 88 84
7 Flesk våger 1 3 80 4 4 3 92
8 Flyndre våger 1 1 74 1 68 1 70
9 Sild, garnsild tønner 1 3 48 3 56 3 53
10 Hamp, rigsk våger 1 3 80 3 80 3 80
11 Hamp, ugredd våger 1 3 60 3 68 3 65
12 Strye, hamp våger 1 2 4 2 6 2 5
13 Havre, dansk tønner 1 1 94 2 26 2 14
14 Havre, holstensk tønner 1 2 24 2 38 2 32
15 Havre, norsk tønner 1 1 90 2 34 2 17
16 Havremel, irsk sekker 1 4 20 4 18 4 19
17 Havremel, norsk våger 1 68 78 74
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 90 4 18 4 8
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 13 11 12
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 84 5 36 5 16
22 Klippfisk våger 1 1 64 1 82 1 75
23 Lange våger 1 1 60 1 62 1 61
24 Strye, lin våger 1 2 44 2 58 2 52
25 Malt, dansk tønner 1 3 4 3 8 3 6
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 80 3 8 2 94
27 Malt, rostocker tønner 1 3 24 3 36 3 31
28 Rug, dansk tønner 1 3 70 3 84 3 78
29 Rug, dantzig tønner 1 4 40 4 72 4 59
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 14 4 42 4 30
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 3 84 4 14 4 3
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 56 1 41
33 Råskjær våger 1 1 14 1 36 1 27
34 Salt, engelsk tønner 1 2 82 3 16 3 4
35 Salt, fransk tønner 1 2 64 3 16 2 92
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 78 2 68
37 Salt, spansk tønner 1 3 34 3 68 3 54
38 Sei, stor, knippet våger 1 68 86 79
39 Lin, sekkelin våger 1 5 72 6 5 86
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 68 4 90 4 81
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 31 31 31
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
43 Smør våger 1 5 6 5 14 5 11
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
45 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 82 1 73
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 29 29
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
49 Lin, trebånds våger 1 3 84 4 6 3 95

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.