Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1778
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris står det oppført "Ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 3 28 3 26
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 50 3 56 3 54
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 50 3 56 3 54
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 66 3 28 3 4
5 Bygg, norsk tønner 1 3 36 3 28 3 31
6 Byggmel, norsk våger 1 90 86 88
7 Flesk våger 1 4 6 3 92 4
8 Flyndre våger 1 1 48 1 82 1 68
9 Sild, garnsild tønner 1 4 44 4 52 4 49
10 Hamp, rigsk våger 1 3 92 3 88 3 90
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 70 3 58
12 Strye, hamp våger 1 2 4 1 94 2
13 Havre, dansk tønner 1 2 28 2 26 2 27
14 Havre, holstensk tønner 1 2 36 2 56 2 48
15 Havre, norsk tønner 1 2 28 2 2 12
16 Havremel, irsk sekker 1 3 38 4 18 3 83
17 Havremel, norsk våger 1 80 78 79
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 12 3 88 3 57
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 15 13 14
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 4 78 4 69
22 Klippfisk våger 1 1 56 1 82 1 71
23 Lange våger 1 1 48 1 56 1 53
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
25 Malt, dansk tønner 1 2 94 3 8 3 4
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 90 3 4 3
27 Malt, rostocker tønner 1 3 24 3 28 3 26
28 Rug, dansk tønner 1 3 70 3 80 3 76
29 Rug, dantzig tønner 1 4 40 4 72 4 59
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 14 4 36 4 27
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 2 4 20 4 13
32 Rundfisk våger 1 90 1 42 1 22
33 Råskjær våger 1 1 20 1 42 1 33
34 Salt, engelsk tønner 1 3 4 3 30 3 19
35 Salt, fransk tønner 1 2 64 3 12 2 90
36 Salt, norsk tønner 1 2 72 3 36 3 11
37 Salt, spansk tønner 1 3 48 3 86 3 70
38 Sei, stor, knippet våger 1 82 90 87
39 Lin, sekkelin våger 1 5 86 6 16 6 5
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 5 42 5 14 5 26
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 29 30 30
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 68 5 68 6 12
44 Kjøtt, småfe våger 1 1 86 2 4 1 94
45 Sei, småsei, knippet våger 1 64 68 66
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 64 1 62
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 30 30 30
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 4 30 4 32 4 31

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.