Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Holmestrand
År: 1714
Type: Priskurant
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Februar Mars September Oktober November V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg tønner 1 1 80 2 1 72 1 72 2 1 83
2 Erter tønner 1 2 72 2 3 2 48 2 72 2 57
3 Flesk skippund 1 18 18 18 18 19 18 19
4 Gryn tønner 1 4 4 4 4 4 48 4 10
5 Havre tønner 1 72 72 1 1 1 24 91
6 Malt tønner 1 1 80 2 1 72 1 72 2 12 1 86
7 Rug tønner 1 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48 2 48

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.