Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1777
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 80 2 72 2 75
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 22 3 22
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 2 92 3 16 3 8
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 2 72 2 72
5 Bygg, norsk tønner 1 2 92 3 16 3 8
6 Byggmel, norsk våger 1 82 90 87
7 Flesk våger 1 2 70 3 22 3 2
8 Flyndre våger 1 1 48 1 56 1 53
9 Sild, garnsild tønner 1 2 90 5 36 4 35
10 Hamp, rigsk våger 1 3 66 3 54 3 59
11 Hamp, ugredd våger 1 3 26 2 92 3 8
12 Strye, hamp våger 1 1 94 2 6 2 3
13 Havre, dansk tønner 1 1 84 2 12 2 2
14 Havre, holstensk tønner 1 1 94 2 30 2 17
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 34 2 21
16 Havremel, irsk sekker 1 2 88 3 18 3 7
17 Havremel, norsk våger 1 64 80 73
18 Havremel, skotsk sekker 1 2 88 2 78 2 82
19 Humle, brunsviger skålpund 1 24 26 25
20 Humle, hollandsk skålpund 1 15 13 14
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 44 4 64 4 56
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
23 Lange våger 1 1 48 1 64 1 57
24 Strye, lin våger 1 2 44 2 64 2 56
25 Malt, dansk tønner 1 2 84 2 60 2 70
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 52 2 52
27 Malt, rostocker tønner 1 3 12 2 92 3 3
28 Rug, dansk tønner 1 3 84 3 44 3 61
29 Rug, dantzig tønner 1 4 64 4 68 4 66
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 30 4 40 4 36
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 14 3 72 3 88
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 20 1 20
33 Råskjær våger 1 1 20 1 29 1 25
34 Salt, engelsk tønner 1 2 70 3 24 3 3
35 Salt, fransk tønner 1 2 64 3 16 2 92
36 Salt, norsk tønner 1 2 28 2 52 2 42
37 Salt, spansk tønner 1 2 94 3 42 3 24
38 Sei, stor, knippet våger 1 74 86 81
39 Lin, sekkelin våger 1 5 12 5 50 5 34
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 50 4 92 4 75
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 27 24
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 19 19
43 Smør våger 1 4 36 5 94 5 30
44 Kjøtt, småfe våger 1 1 70 2 4 1 88
45 Sei, småsei, knippet våger 1 56 66 62
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 42 1 64 1 55
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 22 27 25
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 19 19
49 Lin, trebånds våger 1 4 6 4 32 4 21

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.