Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1776
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: de species som ingen pris er hos satt, deraf er ingen beholdning

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 3 28 3 26
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 56 3 56
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 32 3 56 3 46
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 2 3 2
5 Bygg, norsk tønner 1 2 92 3 28 3 15
6 Byggmel, norsk våger 1 90 1 94
7 Flesk våger 1 3 40 3 22 3 29
8 Flyndre våger 1 1 48 1 56 1 53
9 Sild, garnsild tønner 1 3 48 3 42 3 44
10 Hamp, rigsk våger 1 3 40 3 88 3 68
11 Hamp, ugredd våger 1 3 14 3 22 3 19
12 Strye, hamp våger 1 2 4 1 82 1 89
13 Havre, dansk tønner 1 2 2
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 18 2 11
15 Havre, norsk tønner 1 2 8 2 26 2 19
16 Havremel, irsk sekker 1 3 36 3 36
17 Havremel, norsk våger 1 68 70 69
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 36 3 36
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 13 15
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 30 4 72 4 55
22 Klippfisk våger 1 1 60 1 72 1 67
23 Lange våger 1 1 74 1 82 1 79
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 56 2 56
25 Malt, dansk tønner 1 3 12 3 8 3 10
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 8 3 10
27 Malt, rostocker tønner 1 3 38 3 36 3 37
28 Rug, dansk tønner 1 4 40 4 28 4 33
29 Rug, dantzig tønner 1 5 48 5 58 5 54
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 94 5 12 5 6
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 68 4 80 4 75
32 Rundfisk våger 1 1 56 1 60 1 58
33 Råskjær våger 1 1 12 1 20 1 17
34 Salt, engelsk tønner 1 2 78 3 16 3 2
35 Salt, fransk tønner 1 2 78 3 16 3 2
36 Salt, norsk tønner 1 3 16 3 16
37 Salt, spansk tønner 1 3 20 3 42 3 33
38 Sei, stor, knippet våger 1 90 1 2 95
39 Lin, sekkelin våger 1 5 32 5 94 5 68
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 62 5 40 5 9
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 22 22 22
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 5 6 4 32 4 61
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 1 86 1 92
45 Sei, småsei, knippet våger 1 64 72 69
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 64 1 68
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 22 22 22
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.