Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1775
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 92 3 28 3 15
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 16 3 28 3 23
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 2 92 3 56 3 31
6 Byggmel, norsk våger 1 78 1 2 90
7 Flesk våger 1 3 48 3 48
8 Flyndre våger 1 1 48 1 56 1 53
9 Sild, garnsild tønner 1 2 38 2 86 2 66
10 Hamp, rigsk våger 1 4 6 3 48 3 70
11 Hamp, ugredd våger 1 3 48 3 22 3 33
12 Strye, hamp våger 1 2 4 1 82 1 89
13 Havre, dansk tønner 1 2 12 2 12
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 26 2 16
15 Havre, norsk tønner 1 1 90 2 26 2 13
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 50 80 68
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 17 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 4 4 84 4 51
22 Klippfisk våger 1 1 52 1 68 1 61
23 Lange våger 1 1 74 1 68 1 70
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
25 Malt, dansk tønner 1 2 68 2 92 2 82
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 54 2 92 2 76
27 Malt, rostocker tønner 1 2 80 3 36 3 14
28 Rug, dansk tønner 1 4 54 4 54
29 Rug, dantzig tønner 1 4 40 5 38 4 95
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 14 5 12 4 69
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 14 4 80 4 53
32 Rundfisk våger 1 1 56 1 56 1 56
33 Råskjær våger 1 1 20 1 28 1 25
34 Salt, engelsk tønner 1 2 90 3 20 3 9
35 Salt, fransk tønner 1 2 90 3 16 3 7
36 Salt, norsk tønner 1 2 68 2 68
37 Salt, spansk tønner 1 3 48 3 68 3 60
38 Sei, stor, knippet våger 1 90 90 90
39 Lin, sekkelin våger 1 5 94 5 94
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 5 6 5 14 5 11
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 23 23 23
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 19 19
43 Smør våger 1 3 40 5 40 4 57
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 12 2 12
45 Sei, småsei, knippet våger 1 64 68 66
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 48
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 23 23 23
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 19 19
49 Lin, trebånds våger 1 4 24 4 24

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.