Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1774
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 6 3 36 3 63
2 Bygg, engelsk tønner 1
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32 3 56 3 86
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1
6 Byggmel, norsk våger 1 90 1 6 1 1
7 Flesk våger 1 3 48 3 48
8 Flyndre våger 1 1 48 1 56 1 53
9 Sild, garnsild tønner 1 4 4 4 4 2
10 Hamp, rigsk våger 1 3 40 4 4 3 75
11 Hamp, ugredd våger 1 3 14 3 48 3 34
12 Strye, hamp våger 1 1 74 2 12 1 94
13 Havre, dansk tønner 1 1 72 2 26 2 5
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 26 2 16
15 Havre, norsk tønner 1 2 14 2 52 2 36
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 3 88 4 15
17 Havremel, norsk våger 1 72 86 80
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 17 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 7 32 4 92 5 90
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
23 Lange våger 1 1 48 1 68 1 60
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
25 Malt, dansk tønner 1 3 90 2 92 3 35
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 2 84 2 84
27 Malt, rostocker tønner 1 3 8 3 8
28 Malt, rostokker eller skotsk tønner 1 4 48 4 48
29 Rug, dansk tønner 1 3 58 4 14 3 88
30 Rug, dantzig tønner 1 4 40 4 80 4 63
31 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 14 4 54 4 37
32 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 14 4 28 4 22
33 Rundfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
34 Råskjær våger 1 1 48 1 56 1 53
35 Salt, engelsk tønner 1 2 90 3 42 3 22
36 Salt, fransk tønner 1 2 90 3 42 3 22
37 Salt, norsk tønner 1 2 80 2 80
38 Salt, spansk tønner 1 3 48 4 3 76
39 Sei, stor, knippet våger 1 94 1 2 1
40 Lin, sekkelin våger 1 4 58 4 58
41 Lin, sekkelin, ringere våger 1
42 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 22 22 22
43 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 18 19 19
44 Smør våger 1 4 24 4 4 4 12
45 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
46 Sei, småsei, knippet våger 1 68 76 73
47 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 82 1 79
48 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 22 22 22
49 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 18 19 19
50 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 74 3 60

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.