Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1773
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: Dansk rug og havre, irsk og skotsk bygg og malt, samt havremel, norsk bygg, salt og byggmel, derfaf er ingen beholdning fra i Tronshiem, efter stads mæglerens opgivende, men hvis deraf er beholdning ved provianthuuset afsættes samme efter forrige taxters pris, hvor disse sorteres benezette?? som engang for alle herved fastsætter til efterrettning for proviantskriveren

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 86 4 92 4 90
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 86 4 92 4 90
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 86 4 92 4 90
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 92 4 92
5 Bygg, norsk tønner 1
6 Byggmel, norsk våger 1
7 Flesk våger 1 3 92 3 92
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 3 20 4 3 65
10 Hamp, rigsk våger 1 3 40 3 48 3 45
11 Hamp, ugredd våger 1 2 84 2 82 2 83
12 Strye, hamp våger 1 1 74 1 94 1 86
13 Havre, dansk tønner 1 3 8 3 8
14 Havre, holstensk tønner 1 3 64 3 8 3 31
15 Havre, norsk tønner 1 3 64 3 64
16 Havremel våger 1 1 34 1 34
17 Havremel, irsk sekker 1 4 72 4 72
18 Havremel, norsk våger 1 1 28 1 28
19 Havremel, skotsk sekker 1
20 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
21 Humle, hollandsk skålpund 1 11 17 15
22 Erter, hvite, danske tønner 1 7 32 7 80 7 60
23 Klippfisk våger 1 1 60 1 56 1 58
24 Lange våger 1 1 48 1 56 1 53
25 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
26 Malt, dansk tønner 1 4 48 4 72 4 62
27 Malt, rostocker tønner 1 4 74 4 74
28 Rug, dansk tønner 1
29 Rug, dantzig tønner 1 6 60 6 48 6 53
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 60 6 48 6 53
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 6 60 6 48 6 53
32 Rundfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
33 Råskjær våger 1 1 48 1 56 1 53
34 Salt, engelsk tønner 1 3 20 3 68 3 48
35 Salt, fransk tønner 1 3 20 3 68 3 48
36 Salt, spansk tønner 1 3 48 4 3 76
37 Sei, stor, knippet våger 1 90 90 90
38 Lin, sekkelin våger 1 5 6 4 32 4 61
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 4 24
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 20 20
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 5 86 5 14 5 44
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
44 Sei, småsei, knippet våger 1 56 64 61
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 82 1 79
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 20 20
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
48 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.