Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1772
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Juni- desember, notat angående rug: Efter mægler Linds priiscourant skal ingen dansk ruug være i behold, og de øvrige sorter anføres 5 rd, 3 ort og 5 rd, 2 ort per tønne hvortil, naar forssilen med det meere legges, bliver priisen langt over den løn som arbeiderne ved bergverket maanedlig fortieneer, derfor beror det med priis paa Rugen tilbedes her, besynderlige , da rygtet er at prisen paa denne sort anseelig er falden allervegne hvor den komme fra.

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 60 4 92 4 79
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 92 4 92
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 86 4 86
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 4 60 4 60
6 Byggmel våger 1 1 44 1 44
7 Byggmel, norsk våger 1 1 40 1 40
8 Flesk våger 1 3 40 3 74 3 60
9 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
10 Sild, garnsild tønner 1 3 74 3 42 3 55
11 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 48 3 34
12 Hamp, ugredd våger 1 2 84 2 92 2 89
13 Strye, hamp våger 1 1 74 1 82 1 79
14 Havre, dansk tønner 1 3 62 3 62
15 Havre, holstensk tønner 1
16 Havre, norsk tønner 1 3 12 3 12
17 Havremel, irsk sekker 1
18 Havremel, norsk våger 1 1 8 1 20 1 15
19 Havremel, skotsk sekker 1
20 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
21 Humle, hollandsk skålpund 1 11 17 15
22 Erter, hvite, danske tønner 1 7 80 7 80
23 Klippfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
24 Lange våger 1 1 48 1 64 1 57
25 Strye, lin våger 1 2 30 2 64 2 50
26 Malt, dansk tønner 1 4 20 4 72 4 50
27 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
28 Rug, dansk tønner 1
29 Rug, dantzig tønner 1 6 8 6 8
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 52 5 52
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 52 5 52
32 Rugmel våger 1 1 40 1 40
33 Rundfisk våger 1 1 34 1 56 1 47
34 Råskjær våger 1 1 48 1 56 1 53
35 Salt, fransk tønner 1 2 90 3 68 3 37
36 Salt, norsk tønner 1 2 80 2 80
37 Salt, spansk tønner 1 3 48 4 3 76
38 Sei, stor, knippet våger 1 82 90 87
39 Lin, sekkelin våger 1 4 50 4 50
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 3 92 3 92
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 20 20
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17
43 Smør våger 1 6 16 6 76 6 51
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
45 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 82 1 79
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 20 20
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17
49 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 34 3 36

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.