Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Kristiansand
År: 1670
Type: Ukjent
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Fotografert
Notat: Hentet fra Stein Tveite: Engelsk-norsk trelasthandel 1640-1710, Universitetsforlaget, Oslo, 1961

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – des. N Notat
Fra Til
1 Bord, gode tylfter 10 9 16 8/25
2 Tjære tønner 1 2 48
3 Bord, vrakbord tylfter 10 4

Priser er gitt i daler og skilling.
N – Hold musepekeren over for å lese notatet til kolonnen.