Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1771
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 4 38 3 88
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 38 4 38
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 36 4 38 3 93
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1
5 Bygg, norsk tønner 1 3 36 3 36
6 Byggmel, norsk våger 1
7 Flesk våger 1 3 40 3 74 3 60
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 5 62 5 62
10 Hamp, rigsk våger 1 3 14 3 74 3 49
11 Hamp, ugredd våger 1 2 84 2 92 2 89
12 Strye, hamp våger 1 1 74 2 12 1 94
13 Havre, dansk tønner 1 2 2 3 36 2 78
14 Havre, holstensk tønner 1 2 28 3 36 2 89
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 2
16 Havremel, irsk sekker 1
17 Havremel, norsk våger 1 78 78
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 11 11 11
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 30 6 14 5 37
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 82 1 68
23 Lange våger 1 1 60 1 82 1 73
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
25 Malt, dansk tønner 1 2 94 4 18 3 66
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1
27 Rug, dansk tønner 1 4 16 5 90 5 20
28 Rug, dantzig tønner 1 4 42 6 48 5 62
29 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 42 5 90 5 30
30 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 16 5 90 5 20
31 Rundfisk våger 1 1 48 1 56 1 53
32 Råskjær våger 1 1 48 1 56 1 53
33 Salt, fransk tønner 1 2 90 4 3 54
34 Salt, norsk tønner 1 3 12 3 36 3 26
35 Salt, spansk tønner 1 3 34 4 3 70
36 Sei, stor, knippet våger 1 82 90 87
37 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 14 5 11
38 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 4 4 4 12
39 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 20 20
40 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
41 Smør våger 1 5 6 5 68 5 42
42 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 1 94 2
43 Sei, småsei, knippet våger 1 64 62 63
44 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 68 1 70
45 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 20 20
46 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
47 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.