Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1770
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 2 92 3 42 3 23
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 12 4 12
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 10 3 42 3 29
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 16 3 16
5 Bygg, norsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
6 Byggmel, norsk våger 1 90 90
7 Flesk våger 1 3 40 3 62 3 53
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 3 48 3 16 3 29
10 Hamp, rigsk våger 1 3 80 3 62 3 69
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 22 3 29
12 Strye, hamp våger 1 2 18 1 82 1 95
13 Havre, dansk tønner 1 2 2 2 2 1
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 26 2 16
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 26 2 16
16 Havremel, irsk sekker 1 2 94 2 94
17 Havremel, norsk våger 1 72 86 80
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 13 13 13
21 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 4 78 4 69
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 74 1 63
23 Lange våger 1 1 74 1 82 1 79
24 Strye, lin våger 1 2 56 2 38 2 45
25 Malt, dansk tønner 1 2 80 3 8 2 94
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 88 3 57
27 Malt, rostocker tønner 1 3 22 3 22
28 Malt, rostocker tønner 1 3 12 3 12
29 Rug, dansk tønner 1 3 84 4 2 3 92
30 Rug, dantzig tønner 1 4 32 4 28 4 30
31 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 28 4 28 4 28
32 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 28 4 14 4 20
33 Rundfisk våger 1 1 60 1 56 1 58
34 Råskjær våger 1 1 38 1 56 1 49
35 Salt, fransk tønner 1 2 64 3 16 2 92
36 Salt, norsk tønner 1 3 12 3 12
37 Salt, spansk tønner 1 3 20 3 68 3 48
38 Sei, stor, knippet våger 1 78 86 83
39 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 14 5 11
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 4 32 4 29
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 19 19
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 18 17 17
43 Smør våger 1 5 6 5 68 5 42
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
45 Sei, småsei, knippet våger 1 64 72 69
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 82 1 79
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 19 19
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 18 17 17
49 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.