Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1769
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 3 28 3 26
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 24 3 82 3 58
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 24 3 42 3 35
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
5 Bygg, norsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
6 Byggmel, norsk våger 1 90 1 2 95
7 Flesk våger 1 3 40 3 44 3 42
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 2 24 2 78 2 56
10 Hamp, rigsk våger 1 3 66 4 32 4 6
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 48 3 45
12 Strye, hamp våger 1 2 4 1 82 1 89
13 Havre, dansk tønner 1 2 2 2 26 2 16
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 26 2 16
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 26 2 16
16 Havremel, irsk sekker 1 3 38 3 62 3 52
17 Havremel, norsk våger 1 78 86 83
18 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
19 Humle, hollandsk skålpund 1 13 13 13
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 4 78 4 69
21 Klippfisk våger 1 1 34 1 56 1 47
22 Lange våger 1 1 74 1 82 1 79
23 Strye, lin våger 1 2 56 2 64 2 61
24 Malt, dansk tønner 1 3 24 3 8 3 15
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 88 3 57
26 Malt, rostocker tønner 1 3 38 3 36 3 37
27 Mel, skotsk sekker 1 3 36 3 36
28 Rug, dansk tønner 1 4 54 4 54
29 Rug, dantzig tønner 1 4 42 4 80 4 64
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 42 4 80 4 64
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 16 4 68 4 46
32 Rundfisk våger 1 1 48 1 82 1 68
33 Råskjær våger 1 1 20 1 42 1 33
34 Salt, fransk tønner 1 2 50 3 2 2 78
35 Salt, norsk tønner 1
36 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
37 Sei, stor, knippet våger 1 78 86 83
38 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 14 5 11
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 50 4 32 4 39
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19 20 20
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør, irsk våger 1 5 60 5 68 5 65
43 Smør, norsk våger 1 5 6 5 6
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 12 2 9
45 Sei, småsei, knippet våger 1 64 68 66
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 1 82 1 73
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19 20 20
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
49 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.