Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1768
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for 1. januar- 31. mai mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 68
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 12
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 82
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 82
5 Bygg, norsk tønner 1 3 82
6 Byggmel, norsk våger 1 1 20
7 Flesk våger 1 2 92
8 Flyndre våger 1 1 28
9 Sild, garnsild tønner 1 2 86
10 Hamp, rigsk våger 1 3 74
11 Hamp, ugredd våger 1 3 22
12 Strye, hamp våger 1 1 82
13 Havre, dansk tønner 1 2 12
14 Havre, holstensk tønner 1 2 26
15 Havre, norsk tønner 1 2 26
16 Havremel, irsk sekker 1 3 88
17 Havremel, norsk våger 1 86
18 Havremel, skotsk sekker 1
19 Humle, brunsviger skålpund 1 35
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 5 8
22 Klippfisk våger 1 1 28
23 Lange våger 1 1 28
24 Strye, lin våger 1 1 82
25 Malt, dansk tønner 1 3 48
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 62
27 Malt, rostocker tønner 1 3 62
28 Rug, dansk tønner 1 4 28
29 Rug, dantzig tønner 1 4 68
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 54
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 42
32 Rundfisk våger 1 1 42
33 Råskjær våger 1 1 28
34 Salt, fransk tønner 1 2 86
35 Salt, norsk tønner 1 1 20
36 Salt, spansk tønner 1 3 30
37 Sei, stor, knippet våger 1 86
38 Lin, sekkelin våger 1 5 14
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 58
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17
42 Smør våger 1 4 32
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 12
44 Sei, småsei, knippet våger 1 72
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 62
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17
48 Lin, trebånds våger 1 4 4

Priser er gitt i daler og skilling.