Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1767
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 24 3 56 3 43
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 76 3 56 3 64
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 50 3 56 3 54
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 24 3 56 3 43
5 Bygg, norsk tønner 1 3 76 3 82 3 80
6 Byggmel, norsk våger 1 1 8 1 8
7 Flesk våger 1 3 14 3 22 3 19
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 3 74 3 68 3 70
10 Hamp, rigsk våger 1 3 40 3 48 3 45
11 Hamp, ugredd våger 1 2 84 2 92 2 89
12 Strye, hamp våger 1 1 48 1 56 1 53
13 Havre, dansk tønner 1 2 54 2 78 2 68
14 Havre, holstensk tønner 1 2 54 2 78 2 68
15 Havre, norsk tønner 1 2 28 2 78 2 57
16 Havremel, irsk sekker 1 3 64 3 88 3 78
17 Havremel, norsk våger 1 90 90
18 Humle, brunsviger skålpund 1 35 26 30
19 Humle, hollandsk skålpund 1 17 13 15
20 Erter, hvite, danske tønner 1 4 56 4 78 4 69
21 Klippfisk våger 1 1 34 1 28 1 30
22 Lange våger 1 1 20 1 28 1 25
23 Strye, lin våger 1 2 4 1 82 1 89
24 Malt, dansk tønner 1 3 12 3 36 3 26
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 12 3 62 3 41
26 Malt, rostocker tønner 1 3 38 3 62 3 52
27 Havremel, skotsk sekker 1 3 38 3 88 3 67
28 Rug, dansk tønner 1 3 84 4 54 4 27
29 Rug, dantzig tønner 1 4 16 4 54 4 38
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 16 4 54 4 38
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 2 4 54 4 32
32 Rundfisk våger 1 1 20 1 28 1 25
33 Råskjær våger 1 1 20 1 28 1 25
34 Salt, fransk tønner 1 2 38 3 2 2 73
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
36 Salt, spansk tønner 1 2 78 3 30 3 10
37 Sei, stor, knippet våger 1 82 90 87
38 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 14 5 11
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 24 4 58 4 44
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 20 19 19
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 4 24 4 32 4 29
43 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 2 12 1 94
44 Sei, småsei, knippet våger 1 64 72 69
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 82 1 68
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 20 19 19
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
48 Lin, trebånds våger 1 3 40 3 48 3 45

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.