Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1766
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 50 4 12 3 84
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 50 4 12 3 84
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 50 4 12 3 84
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 50 4 12 3 84
5 Bygg, norsk tønner 1 3 50 4 12 3 84
6 Byggmel, norsk våger 1 1 12 1 20 1 17
7 Flesk våger 1 3 66 3 48 3 55
8 Flyndre våger 1 1 20 1 28 1 25
9 Sild, garnsild tønner 1 3 48 4 3 76
10 Hamp, rigsk våger 1 3 54 3 34 3 42
11 Hamp, ugredd våger 1 2 84 2 64 2 72
12 Strye, hamp våger 1 1 56 1 64 1 61
13 Havre, dansk tønner 1 2 54 2 78 2 68
14 Havre, holstensk tønner 1 2 54 2 78 2 68
15 Havre, norsk tønner 1 2 54 3 8 2 83
16 Havremel, irsk sekker 1 3 64 3 88 3 78
17 Havremel, norsk våger 1 84 90 88
18 Humle, brunsviger skålpund 1 35 35 35
19 Humle, hollandsk skålpund 1 11 11 11
20 Erter, hvite, danske tønner 1 5 14 6 72 6 8
21 Klippfisk våger 1 1 34 1 46 1 41
22 Lange våger 1 1 48 1 46 1 47
23 Strye, lin våger 1 1 74 2 26 2 6
24 Malt, dansk tønner 1 3 90 3 88 3 89
25 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 64 3 88 3 78
26 Malt, rostocker tønner 1 4 20 4 18 4 19
27 Mel, skotsk sekker 1 5 6 3 88 4 38
28 Rug, dansk tønner 1 4 16 4 80 4 54
29 Rug, dantzig tønner 1 4 42 4 80 4 64
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 42 4 80 4 64
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 42 4 80 4 64
32 Rundfisk våger 1 1 42 1 46 1 44
33 Råskjær våger 1 1 42 1 46 1 44
34 Salt, fransk tønner 1 2 38 3 2 2 73
35 Salt, norsk tønner 1 92 1 20 1 10
36 Salt, spansk tønner 1 2 78 3 30 3 10
37 Sei, stor, knippet våger 1 78 90 85
38 Lin, sekkelin våger 1 5 6 5 14 5 11
39 Lin, sekkelin, ringere våger 1 4 10 4 32 4 23
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 19 22 21
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 4 76 4 32 4 50
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 64 2 39
44 Sei, småsei, knippet våger 1 64 72 69
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 2 12 1 94
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 19 20 20
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 17 17 17
48 Lin, trebånds våger 1 3 54 3 48 3 50

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.