Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1797
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 16 3 82 3 94
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 42 4 12 4 24
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 42 4 38 4 40
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 76 4 12 3 95
5 Bygg, norsk tønner 1 4 16 4 12 4 14
6 Byggmel, norsk våger 1 1 30 1 12 1 19
7 Flesk våger 1 5 14 5 14
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 5 48 5 62 5 56
10 Hamp, rigsk våger 1 6 30 6 24 6 26
11 Hamp, ugredd våger 1 5 86 5 84 5 85
12 Strye, hamp våger 1 2 30 2 52 2 43
13 Havre, dansk tønner 1 2 36 2 52 2 45
14 Havre, holstensk tønner 1 2 68 2 84 2 77
15 Havre, norsk tønner 1 2 50 2 70 2 62
16 Havremel, irsk sekker 1 3 88 3 88
17 Havremel, norsk våger 1 1 8 90 1
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 88 3 88
19 Humle, brunsviger skålpund 1 52 38 44
20 Humle, hollandsk skålpund 1 44 26 33
21 Erter, hvite, danske tønner 1 5 84 5 62 5 71
22 Klippfisk våger 1 2 4 2 74 2 45
23 Lange våger 1 2 30 2 38 2 35
24 Strye, lin våger 1 2 88 2 92 2 90
25 Malt, dansk tønner 1 4 4 3 62 3 78
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 62 3 62
27 Malt, rostocker tønner 1 4 30 4 4 12
28 Rug, dansk tønner 1 5 16 4 10 4 52
29 Rug, dantzig tønner 1 6 42 5 56 5 90
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 16 5 20 5 58
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 60 4 64 5 6
32 Rundfisk våger 1 1 30 1 46 1 39
33 Råskjær våger 1 1 34 1 50 1 43
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 4 4 4 44 4 27
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 4 22 4 52 4 40
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 6 1 6 1 6
39 Lin, sekkelin våger 1 6 68 6 76 6 73
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 68 6 76 6 73
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 68 6 76 6 73
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 34 2 30 2 32
45 Sei, småsei, knippet våger 1 70 82 77
46 Kjøtt, storfe våger 1 2 18 2 16 2 17
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 6 16 6 24 6 21

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.