Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1794
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat:

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 20 4 60 4 43
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 46 4 64 4 57
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 60 4 78 4 71
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 90 3 94 3 92
5 Bygg, norsk tønner 1 4 2 4 38 4 23
6 Byggmel, norsk våger 1 1 12 1 20 1 17
7 Flesk våger 1 Jan – mai: ingen beholdning
8 Flyndre våger 1 Jan – mai: ingen beholdning
9 Sild, garnsild tønner 1 3 56 4 60 4 19
10 Hamp, rigsk våger 1 3 92 4 14 4 7
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 56 3 49
12 Strye, hamp våger 1 2 18 2 26 2 23
13 Havre, dansk tønner 1 2 24 2 30 2 28
14 Havre, holstensk tønner 1 2 72 2 78 2 76
15 Havre, norsk tønner 1 2 36 2 60 2 50
16 Havremel, irsk sekker 1 4 74 5 2 4 88
17 Havremel, norsk våger 1 82 90 87
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 48 4 72 4 62
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 22 20
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 58 7 2 6 81
22 Klippfisk våger 1 1 48 1 72 1 62
23 Lange våger 1 2 4 2 12 2 9
24 Strye, lin våger 1 3 3 8 3 5
25 Malt, dansk tønner 1 4 12 4 22 4 18
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 5 2 5 2 Jan – mai: ingen beholdning
27 Malt, rostocker tønner 1 4 38 4 54 4 47
28 Rug, dansk tønner 1 5 42 5 78 5 63
29 Rug, dantzig tønner 1 6 42 7 4 6 76
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 94 6 48 6 27
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 68 6 12 5 91
32 Rundfisk våger 1 1 1 2 1 1
33 Råskjær våger 1 1 34 1 50 1 43
34 Salt, engelsk tønner 1 Jan – mai: ingen beholdning
35 Salt, fransk tønner 1 3 38 4 26 3 87
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 3 8 2 83
37 Salt, spansk tønner 1 3 92 4 70 4 39
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 8 1 18 1 14
39 Lin, sekkelin våger 1 6 52 6 42 6 46
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 52 6 42 6 46
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
43 Smør våger 1 5 86 6 76 6 40
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 2 20 2 13
45 Sei, småsei, knippet våger 1 78 88 84
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 56 1 68 1 63
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 17 17
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
49 Lin, trebånds våger 1 4 84 4 92 4 89

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.