Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1795
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 24 5 12 4 73
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 32 5 22 4 82
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 60 5 40 5 9
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 6 4 92 4 56
5 Bygg, norsk tønner 1 4 6 5 4 4 61
6 Byggmel, norsk våger 1 1 12 1 28 1 21
7 Flesk våger 1
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 5 14 6 32 5 81
10 Hamp, rigsk våger 1 4 76 5 14 5
11 Hamp, ugredd våger 1 3 92 4 32 4 17
12 Strye, hamp våger 1 2 18 2 26 2 23
13 Havre, dansk tønner 1 2 14 3 18 2 73
14 Havre, holstensk tønner 1 2 54 3 36 3 4
15 Havre, norsk tønner 1 2 28 3 18 2 78
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 5 2 4 77
17 Havremel, norsk våger 1 82 1 16 1 4
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 20 4 72 4 50
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 22 17 19
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 50 7 28 6 93
22 Klippfisk våger 1 2 18 1 82 1 95
23 Lange våger 1 2 4 2 38 2 24
24 Strye, lin våger 1 3 3 8 3 5
25 Malt, dansk tønner 1 4 12 5 6 4 65
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 20 5 54 5
27 Malt, rostocker tønner 1 4 48 5 54 5 12
28 Rug, dansk tønner 1 5 94 6 82 6 47
29 Rug, dantzig tønner 1 6 78 7 84 7 42
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 46 7 74 7 23
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 6 16 7 12 6 70
32 Rundfisk våger 1 82 1 2 91
33 Råskjær våger 1 1 20 1 28 1 25
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 3 74 4 16 4
36 Salt, norsk tønner 1 2 80 3 62 3 30
37 Salt, spansk tønner 1 3 74 4 52 4 21
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 8 1 4 1 6
39 Lin, sekkelin våger 1 5 60 5 94 5 80
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 5 60 5 94 5 80
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 6 2 6 76 6 45
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 18 3 8 2 68
45 Sei, småsei, knippet våger 1 82 76 78
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 60 2 52 2 16
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 4 76 5 14 5

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.