Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1792
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 10 3 42 3 29
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 36 4 12 3 78
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 46 3 82 3 67
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 10 3 42 3 29
5 Bygg, norsk tønner 1 3 36 3 56 3 48
6 Byggmel, norsk våger 1 1 4 1 4 1 4
7 Flesk våger 1 3 80 3 74 3 76
8 Flyndre våger 1 Jan – mai: ingen beholdning
9 Sild, garnsild tønner 1 3 4 3 42 3 26
10 Hamp, rigsk våger 1 3 88 4 4 3 95
11 Hamp, ugredd våger 1 3 48 3 48 3 48
12 Strye, hamp våger 1 2 18 2 16 2 17
13 Havre, dansk tønner 1 1 76 2 26 2 7
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 38 2 23
15 Havre, norsk tønner 1 2 2 2 52 2 31
16 Havremel, irsk sekker 1 4 74 4 72 4 73
17 Havremel, norsk våger 1 84 86 85
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 20 4 44 4 34
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 19 19 19
21 Erter, hvite, danske tønner 1 5 14 6 72 6 8
22 Klippfisk våger 1 1 66 1 42 1 52
23 Lange våger 1 1 86 1 94 1 91
24 Strye, lin våger 1 2 92 3 4 3 1
25 Malt, dansk tønner 1 3 2 3 48 3 29
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 4 3 62 3 78
27 Malt, rostocker tønner 1 3 50 3 88 3 72
28 Rug, dansk tønner 1 4 40 4 90 4 69
29 Rug, dantzig tønner 1 5 42 5 90 5 70
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 4 94 5 64 5 37
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 68 5 38 5 11
32 Rundfisk våger 1 1 34 1 16 1 23
33 Råskjær våger 1 1 48 1 28 1 36
34 Salt, engelsk tønner 1 2 64 2 64
35 Salt, fransk tønner 1 2 78 3 30 3 10
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 78 2 68
37 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 42 3 22
38 Sei, stor, knippet våger 1 86 94 91
39 Lin, sekkelin våger 1 6 68 6 76 6 73
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 68 6 76 6 73
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
43 Smør våger 1 5 6 5 14 5 11
44 Kjøtt, småfe våger 1 1 90 1 82 1 85
45 Sei, småsei, knippet våger 1 68 76 73
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 42 1 42 1 42
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
49 Lin, trebånds våger 1 5 6 5 14 5 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.