Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1793
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 3 10 4 16 3 70
2 Bygg, engelsk tønner 1 3 36 4 64 4 13
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 3 40 4 64 4 14
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 10 4 38 3 83
5 Bygg, norsk tønner 1 3 32 4 38 3 92
6 Byggmel, norsk våger 1 80 1 20 1 5
7 Flesk våger 1 3 80 3 74 3 76
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 2 46 3 42 3 4
10 Hamp, rigsk våger 1 3 76 4 4 3 90
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 48 3 45
12 Strye, hamp våger 1 2 18 2 26 2 23
13 Havre, dansk tønner 1 1 84 2 52 2 26
14 Havre, holstensk tønner 1 2 2 2 78 2 47
15 Havre, norsk tønner 1 2 10 2 60 2 39
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 5 4 76
17 Havremel, norsk våger 1 68 90 81
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 20 4 72 4 50
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 19 18
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 6 72 6 52
22 Klippfisk våger 1 1 34 1 46 1 41
23 Lange våger 1 1 74 1 82 1 79
24 Strye, lin våger 1 2 88 3 2 93
25 Malt, dansk tønner 1 3 50 4 54 4 13
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 90 4 72 4 40
27 Malt, rostocker tønner 1 3 72 4 80 4 37
28 Rug, dansk tønner 1 4 58 5 46 5 11
29 Rug, dantzig tønner 1 5 50 6 74 6 24
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 24 6 20 5 78
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 84 5 72 5 37
32 Rundfisk våger 1 1 4 1 16 1 11
33 Råskjær våger 1 1 20 1 42 1 33
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 72 3 42 3 15
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 92 2 76
37 Salt, spansk tønner 1 2 90 3 68 3 37
38 Sei, stor, knippet våger 1 1 4 1 12 1 9
39 Lin, sekkelin våger 1 6 46 6 42 6 44
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 6 46 6 42 6 44
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
43 Smør våger 1 5 6 5 94 5 58
44 Kjøtt, småfe våger 1 1 74 2 12 1 94
45 Sei, småsei, knippet våger 1 78 86 83
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 34 1 64 1 52
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 17 17
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 Jan – mai: ingen beholdning
49 Lin, trebånds våger 1 4 80 5 14 5 2

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.