Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1790
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Provianttakst for 1. januar- 31. mai mangler

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Juni – des. Notat
Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 64
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 92
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 92
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 48
5 Bygg, norsk tønner 1 4 74
6 Byggmel, norsk våger 1 1 38
7 Flesk våger 1 3 74
8 Flyndre våger 1 2 38
9 Sild, garnsild tønner 1 4 34
10 Hamp, rigsk våger 1 5 32
11 Hamp, ugredd våger 1 4 92
12 Strye, hamp våger 1 2 64
13 Havre, dansk tønner 1 3
14 Havre, holstensk tønner 1 3 18
15 Havre, norsk tønner 1 3 26
16 Havremel, irsk sekker 1 4 44
17 Havremel, norsk våger 1 1 28
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 44
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 72
22 Klippfisk våger 1 1 82
23 Lange våger 1 2 12
24 Strye, lin våger 1 2 92
25 Malt, dansk tønner 1 4 44
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 5 2
27 Malt, rostocker tønner 1 4 72
28 Rug, dansk tønner 1 6 64
29 Rug, dantzig tønner 1 7 84
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 7 56
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 7 30
32 Rundfisk våger 1 1 56
33 Råskjær våger 1 1 64
34 Salt, engelsk tønner 1 3 44
35 Salt, fransk tønner 1 3 20
36 Salt, norsk tønner 1 2 78
37 Salt, spansk tønner 1 4
38 Sei, stor, knippet våger 1 90
39 Lin, sekkelin våger 1 7 42
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 7 42
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 22
43 Smør våger 1 5 14
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 12
45 Sei, småsei, knippet våger 1 68
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 56
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 5 68

Priser er gitt i daler og skilling.