Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1791
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 50 3 82 4 12
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 76 4 12 4 38
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 76 4 12 4 38
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 4 20 3 56 3 81
5 Bygg, norsk tønner 1 4 42 3 90 4 14
6 Byggmel, norsk våger 1 1 30 1 28 1 29
7 Flesk våger 1 3 92 3 88 3 90
8 Flyndre våger 1 2 30 2 64 2 50
9 Sild, garnsild tønner 1 3 4 3 42 3 26
10 Hamp, rigsk våger 1 5 6 4 76 4 87
11 Hamp, ugredd våger 1 4 68 4 48 4 56
12 Strye, hamp våger 1 2 56 2 64 2 61
13 Havre, dansk tønner 1 2 72 2 66 2 68
14 Havre, holstensk tønner 1 2 90 2 78 2 83
15 Havre, norsk tønner 1 2 90 2 70 2 78
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 4 72 4 62
17 Havremel, norsk våger 1 1 20 1 6 1 12
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 48 4 44 4 46
19 Humle, brunsviger skålpund 1 26 26 26
20 Humle, hollandsk skålpund 1 17 17 17
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 5 88 6 5
22 Klippfisk våger 1 1 74 1 82 1 79
23 Lange våger 1 2 12 2 12 2 12
24 Strye, lin våger 1 2 84 2 92 2 89
25 Malt, dansk tønner 1 3 72 3 52 3 60
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 30 3 48 3 80
27 Malt, rostocker tønner 1 4 30 3 88 4 8
28 Rug, dansk tønner 1 5 54 4 58 5
29 Rug, dantzig tønner 1 6 8 5 56 5 76
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 82 5 12 5 41
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 60 4 84 5 18
32 Rundfisk våger 1 1 34 1 42 1 39
33 Råskjær våger 1 1 48 1 56 1 53
34 Salt, engelsk tønner 1 2 90 2 90
35 Salt, fransk tønner 1 2 90 3 42 3 22
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 54
37 Salt, spansk tønner 1 3 48 3 68 3 60
38 Sei, stor, knippet våger 1 90 1 2 95
39 Lin, sekkelin våger 1 7 52 7 60 7 57
40 Lin, sekkelin, ringere våger 1 7 52 7 60 7 57
41 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 26 26 26
42 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1
43 Smør våger 1 5 6 4 92 5
44 Kjøtt, småfe våger 1 2 4 1 94 2
45 Sei, småsei, knippet våger 1 68 76 73
46 Kjøtt, storfe våger 1 1 48 1 48 1 48
47 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1 13 13
48 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1
49 Lin, trebånds våger 1 5 60 5 68 5 65

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.