Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1789
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Der det ikke er oppgitt pris er det oppført "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 22 4 38 4 31
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 32 4 64 4 51
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 32 4 64 4 51
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 94 4 38 4 21
5 Bygg, norsk tønner 1 4 32 4 64 4 51
6 Byggmel, norsk våger 1 1 20 1 28 1 25
7 Flesk våger 1 4 4 4 4
8 Flyndre våger 1 2 4 2 4
9 Sild, garnsild tønner 1 4 30 5 8 4 73
10 Hamp, rigsk våger 1 5 6 5 6 5 6
11 Hamp, ugredd våger 1 4 12 4 22 4 18
12 Strye, hamp våger 1 2 30 2 38 2 35
13 Havre, dansk tønner 1 2 80 2 92 2 87
14 Havre, holstensk tønner 1 2 94 3 8 3 4
15 Havre, norsk tønner 1 2 90 3 30 3 15
16 Havremel, irsk sekker 1 4 48 4 32 4 39
17 Havremel, norsk våger 1 1 8 1 16 1 13
18 Havremel, skotsk sekker 1 4 48 4 32 4 39
19 Humle, brunsviger skålpund 1 44 44 44
20 Humle, hollandsk skålpund 1 30 26 28
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 4 6 72 6 44
22 Klippfisk våger 1 2 22 2 38 2 31
23 Lange våger 1 2 4 2 12 2 9
24 Strye, lin våger 1 2 30 2 64 2 50
25 Malt, dansk tønner 1 3 70 4 32 4 8
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 3 64 4 24 4 1
27 Malt, rostocker tønner 1 4 20 4 66 4 47
28 Rug, dansk tønner 1 4 94 5 78 5 45
29 Rug, dantzig tønner 1 6 34 6 72 6 56
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 6 12 6 52 6 35
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 5 50 6 12 5 84
32 Rundfisk våger 1 1 48 1 62 1 56
33 Råskjær våger 1 1 66 1 68 1 67
34 Salt, engelsk tønner 1
35 Salt, fransk tønner 1 2 58 3 16 2 90
36 Salt, norsk tønner 1 2 54 2 78 2 68
37 Salt, spansk tønner 1 3 20 3 42 3 33
38 Sei, stor, knippet våger 1 74 80 78
39 Lin, sekkelin våger 1 5 62 5 68 5 66
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 24 25 25
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 17 17 17
42 Smør våger 1 7 12 5 54 6 20
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 20 2 18 2 19
44 Sei, småsei, knippet våger 1 50 58 55
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 62 1 64 1 63
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 13 13 13
48 Lin, trebånds våger 1 5 20 5 28 5 25

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.