Brukerveiledning · Opphavsrett · Nedlasting · English

Prisliste

Sted: Røros kobberverk
År: 1786
Type: Provianttakst
Valuta: Riksdaler courant (1625 – 1813)
Kilder: Digitalarkivet
Notat: Januar-mai: Der det ikke er oppført pris er det oppgitt "ingen beholdning" i kilden

Oppføringene

Last ned som regneark.

Nr. Handelsvare Enhet Mengde Jan. – mai Juni – des. V.g. Notat
Fra Til Fra Til Fra Til
1 Bygg, dansk tønner 1 4 6 4 64 4 40
2 Bygg, engelsk tønner 1 4 24 4 92 4 64
3 Bygg, holstensk eller rostocher tønner 1 4 38 4 78 4 61
4 Bygg, irsk eller skotsk tønner 1 3 82 4 64 4 32
5 Bygg, norsk tønner 1 4 32 5 4 4 72
6 Byggmel, norsk våger 1
7 Flesk våger 1 3 92 3 74 3 81
8 Flyndre våger 1
9 Sild, garnsild tønner 1 4 56 4 88 4 75
10 Hamp, rigsk våger 1 3 76 3 74 3 75
11 Hamp, ugredd våger 1 3 40 3 48 3 45
12 Strye, hamp våger 1 2 4 2 4 2 4
13 Havre, dansk tønner 1 2 54 2 78 2 68
14 Havre, holstensk tønner 1 2 80 3 8 2 94
15 Havre, norsk tønner 1 2 80 3 70 3 34
16 Havremel, irsk sekker 1 3 90 4 22 4 10
17 Havremel, norsk våger 1
18 Havremel, skotsk sekker 1 3 90 4 18 4 8
19 Humle, brunsviger skålpund 1 30 26 28
20 Humle, hollandsk skålpund 1 22 17 19
21 Erter, hvite, danske tønner 1 6 24 6 36 6 31
22 Klippfisk våger 1 2 12 1 94 2 4
23 Lange våger 1 2 4 1 94 2
24 Strye, lin våger 1 2 14 2 16 2 15
25 Malt, dansk tønner 1 4 20 4 44 4 34
26 Malt, irsk eller skotsk tønner 1 4 20 4 44 4 34
27 Malt, rostocker tønner 1 4 38 5 2 4 73
28 Rug, dansk tønner 1 4 50 5 20 4 89
29 Rug, dantzig tønner 1 5 32 6 4 5 72
30 Rug, køningsberger eller rigsk tønner 1 5 20 5 72 5 50
31 Rug, rostocker eller holstensk tønner 1 4 76 5 50 5 21
32 Rundfisk våger 1 1 30 1 16 1 22
33 Råskjær våger 1 1 34 1 42 1 39
34 Salt, engelsk tønner 1 2 78 3 30 3 10
35 Salt, fransk tønner 1 2 60 3 2 2 82
36 Salt, norsk tønner 1
37 Salt, spansk tønner 1 2 82 3 30 3 12
38 Sei, stor, knippet våger 1 78 82 80
39 Lin, sekkelin våger 1 5 46 5 54 5 51
40 Skruftobakk, hollandsk skålpund 1 24 25 25
41 Skruftobakk, trondhiems skålpund 1 16 16 16
42 Smør våger 1 4 90 4 92 4 91
43 Kjøtt, småfe våger 1 2 24 2 20 2 22
44 Sei, småsei, knippet våger 1 56 58 57
45 Kjøtt, storfe våger 1 1 74 1 72 1 73
46 Tobakk, matter, hollandsk skålpund 1
47 Tobakk, matter, trondhiems skålpund 1 13 12 12
48 Lin, trebånds våger 1 5 6 5 14 5 11

Priser er gitt i daler og skilling.
V.g. – Vektet gjennomsnitt hvor hver pris er vektet likt med antall dager prisen gjelder for.